کاریشه اپلیکیشن آزاد کاری و برون سپاری

رسانه کلیک - در این اپلیکیشن کاربران می‌تواند با ساخت پروفایلی شخصی از مهارت‌های خود صحبت کنند و کارفرماها با توجه به مهارت‌های کاربران پروژه‌هایی کاری به آن‌ها محول کنند.

کاریشه اپلیکیشن آزاد کاری و برون سپاری

پس از ایجاد پروفایل، اگر کارفرما پروژه ای داشت می‌تواند در این اپلیکیشن قرار داده و توضیحاتی راجع به پروژه ارائه دهد. بعد از آن هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای انجام پروژه را در پروفایل شرح می‌دهد. از سویی دیگر، لیست کاربرانی که مهارت انجام آن پروژه را دارند در پروفایل کارفرما می‌آید و کارفرما پس از بررسی لیست، فرد مورد نظر خود را انتخاب کرده و با هم تماس برقرار می‌کنند. لازم به ذکر است انجام این پروژه‌ها تنها از طریق اپلیکیشن نیست و از پروژه‌های حضوری هم پشتیبانی می‌شود. استفاده از این اپلیکیشن رایگان است.

ارسال نظر