اپلیکیشن کرفس: خدماتی در حوزه سلامت و تناسب اندام

رسانه کلیک - این اپلیکیشن، کالری‌شماری می‌کند و دستورهای غذایی و ورزشی به کاربران می‌دهد.

اپلیکیشن کرفس: خدماتی در حوزه سلامت و تناسب اندام

هدف این برنامه، کالری‌شماری و وارد کردن اطلاعات غذایی توسط کاربر است. کاربر اطلاعات خود را در این اپلیکیشن وارد می‌کند، طبق آن میزان کالری مصرفی هر روز فرد و میزان سوخت کالری ایده آل هر فرد بررسی و مقایسه می‌شود و بر اساس آن دستورات غذایی و ورزشی به کاربر داده می‌شود. محاسبه برنامه بر اساس شاخص BMI هر فرد است. در حال حاضر و فاز نخست این اپلیکیشن، برنامه رژیمی به کاربر داده نمی‌شود ولی در فازهای بعدی این اتفاق می‌افتد.

ارسال نظر