فعالیت‌های فضایی ایران اهداف صلح آمیز دارد

به گزارش کلیک، محسن بهرامی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران در جریان انقعاد تفاهم نامه سازمان فضایی ایران با دانشگاه کاشان گفت: تمام فعالیت‌های فضایی ایران نیز با تعاملات بین المللی انجام می شود و هدف ایران از فعالیت‌های فضایی کاملا صلح آمیز است.

فعالیت‌های فضایی ایران اهداف صلح آمیز دارد

به گزارش کلیک ، محسن بهرامی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران در جریان انقعاد تفاهم نامه سازمان فضایی ایران با دانشگاه کاشان گفت: تمام فعالیت‌های فضایی ایران نیز با تعاملات بین المللی انجام می شود و هدف ایران از فعالیت‌های فضایی کاملا صلح آمیز است.

بهرامی در رابطه با ماهواره‌های مخابراتی گفت: مذاکرات بین المللی مفصلی انجام شده تا بتوانیم با تامین ماهواره مخابراتی نیازهای کشور را برآورده کنیم. ایران در حال حاضر ماهواره ای مشترکی تا سال ۲۰۳۰ به عنوان ترانسفوردرهایی که ما استفاده می کنیم در اختیار دارد که برخی نیازهای ماهواره ای را برآورد می کند اما در دراز مدت دنبال آن هستیم تا ماهواره ای مخابراتی را تامین کنیم که در آن پیشرفتهای خوبی نیز داشته و به زودی نخستین گام‌ ها با توجه به برخی مرحله های تصحیح، برداشته خواهد شد.

وی افزود: برای ساخت ماهواره های مخابراتی ساخت ایران نیز فعالیت هایی در پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دست اقدام است.

بهرامی در رابطه با ماهواره‌های ایران گفت: پروژه ساخت ماهواره ناهید به اتمام رسیده است و در حال آزمایشات نهایی هستیم اما با این حال فرایند پروژه ماهواره ناهید ۲ شروع شده است. ماهواره امیر کبیر نیز به پایان رسیده است و تا کمتر از یکسال آینده آماده پرتاب خواهد بود. همچنین ماهواره دوستی نیز در نوبت پرتاب است.

ارسال نظر