آتاری از نستله شکایت کرد

رسانه کلیک - کپی کردن یکی از بازی های قدیمی آتاری در تبلیغ کیت کت، موضوع دعوای حقوقی بین این دو شرکت است.

آتاری از نستله شکایت کرد

آتاری مدعی شده است که نستله با جایگزین کردن قطعات کیت کت به جای آجرهای بازی، ایده یکی از بازی های ویدیویی کلاسیک این شرکت مربوط به دهه ۱۹۷۰ را کپی کرده است.

این شکایت در دادگاه فدرال سانفرانسیسکو مطرح شده است و در آن آتاری مدعی سوء استفاده نستله از نام و ساختار بازی ویدیویی این شرکت به دلیل تشابه اسم کمپین تبلیغاتی (Breakout)، و همچنین بازی ویدیویی مورد استفاده در تبلیغ تلویزیونی کیت کت شده است.

در این دعوای حقوقی نستله متهم به رقابت ناعادلانه و نقض قوانین کپی رایت شده است، این شرکت نیز در پاسخ مورد مطرح شده را یک تبلیغ تلویزیونی مربوط به سال ۲۰۱۶ در بریتانیا معرفی کرده که پخش آن را نیز ادامه نداده است.

ارسال نظر