درخواست دولت چین برای احراز هویت کاربران شبکه های مجازی

<p>رسانه کلیک - دولت چین به تازگی از اقداماتش نسبت به شناسایی هویت واقعی تمام کاربرانی که در صفحات مجازی کامنت می‌گذارند، خبر داد.به نقل از انگجت، از ابتدای اکتبر کشور چین از شرکت‌های فن آوری اطلاعات خواست تا سوابق مربوط به هویت واقعی افرادی که در صفحات مجازی پیام ارسال می‌کنند را نگهداری کنند. به گفته دولت چین، این اقدام برای مقابله با «شایعات دروغین، فحاشی و پیام‌های غیر قانونی» در فضای مجازی صورت می‌گیرد. البته اجرای این احراز هویت و ایجاد محدودیت برای VPN و سرکوب‌های دیگر در چین تصادفی نیست. معمولاً با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنگره ملی در این کشور حزب حاکم اقدام به سانسور می‌کند تا مانع انتقاد از سیاست‌های حزبی شود. امسال در مقایسه با سال‌های گذشته، نوع محدودیت‌های اعمالی تغییر کرده است. در گذشته قوانین بیشتر حول خدمات متمرکز می‌شدند، اما اینبار چین محتوا را به طور مستقیم هدف قرار داده است.</p>

درخواست دولت چین برای احراز هویت کاربران شبکه های مجازی

به نقل از انگجت، از ابتدای اکتبر کشور چین از شرکت‌های فن آوری اطلاعات خواست تا سوابق مربوط به هویت واقعی افرادی که در صفحات مجازی پیام ارسال می‌کنند را نگهداری کنند. به گفته دولت چین، این اقدام برای مقابله با «شایعات دروغین، فحاشی و پیام‌های غیر قانونی» در فضای مجازی صورت می‌گیرد.
البته اجرای این احراز هویت و ایجاد محدودیت برای VPN و سرکوب‌های دیگر در چین تصادفی نیست. معمولاً با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنگره ملی در این کشور حزب حاکم اقدام به سانسور می‌کند تا مانع انتقاد از سیاست‌های حزبی شود.
امسال در مقایسه با سال‌های گذشته، نوع محدودیت‌های اعمالی تغییر کرده است. در گذشته قوانین بیشتر حول خدمات متمرکز می‌شدند، اما اینبار چین محتوا را به طور مستقیم هدف قرار داده است.

ارسال نظر