خاطره تلخ وزیر پیشین ارتباطات از کندی سرعت اینترنت!

رسانه کلیک - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم با اشاره به کندی سرعت اینترنت در قبل از سال ۹۲ گفت: برای دانلود یک مقاله مجبور بودیم مدتها منتظر بمانیم و در این فاصله هم، اینترنت مرتب قطع می شد. به گزارش کلیک، محمود واعظی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ در حوزه اینترنت عقب بودیم با ذکر خاطرات خود از آن دوران گفت: قبل از اینکه به وزارت ارتباطات بیایم در دانشگاه تدریس می کردم و کتاب و مقاله می نوشتم. در آن زمان مجبور بودم از مقالات و منابع خارجی استفاده کنم اما یکی از مشکلاتم این بود که یک صفحه و یا مقاله ای را که می خواستم دانلود کنم، باید کلی می نشستم و منتظر می ماندم که این کار انجام شود. مشکل دیگرم هم این بود که در آن فاصله اینترنت هم مرتب قطع می شد. امروز خوشبختانه این مشکل حل شده است.

خاطره تلخ وزیر پیشین ارتباطات از کندی سرعت اینترنت!

به گزارش کلیک، محمود واعظی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ در حوزه اینترنت عقب بودیم با ذکر خاطرات خود از آن دوران گفت: قبل از اینکه به وزارت ارتباطات بیایم در دانشگاه تدریس می کردم و کتاب و مقاله می نوشتم. در آن زمان مجبور بودم از مقالات و منابع خارجی استفاده کنم اما یکی از مشکلاتم این بود که یک صفحه و یا مقاله ای را که می خواستم دانلود کنم، باید کلی می نشستم و منتظر می ماندم که این کار انجام شود. مشکل دیگرم هم این بود که در آن فاصله اینترنت هم مرتب قطع می شد. امروز خوشبختانه این مشکل حل شده است.

ارسال نظر