فعالیت اسنپ و تپسی در کرج بلامانع است!

رسانه کلیک - خبر توقف فعالیت اسنپ و تپسی در کرج، توسط دادستان شهر کرج تکذیب شد.

فعالیت اسنپ و تپسی در کرج بلامانع است!

به گزارش کلیک ، دادستان کرج درمورد توقف فعالیت اسنپ و تپسی در این شهر گفت: سازمان حمل و نقل و شهرداری‌های کرج شکایتی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه دوشرکت مذکور مطابق ماده ۹ قانون سازمان حمل و نقل شهری از شهرداری کرج مجوز قانونی اخذ نکرده اند و لذا فعالیتشان غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه این شکایت نزد معاون دادستان کرج مطرح شده است، گفت که این مقام قضایی صرفا دستور داده است که اسناد و مدارک ارائه و موضوع بررسی شود.

دادستان کرج همچنین گفت: دو شرکت مذکور در حال حاضر نیز فعالیت می‌کنند. توقف فعالیت اسنپ و تپسی واقعیت ندارد.

ارسال نظر