وقتی ربات ها با یکدیگر مشورت می‌کنند!

رسانه کلیک - یک تیم تحقیقاتی به تازگی موفق شد روشی ابداع کند که طی آن ربات ها ارتباط هوشمندانه ای با یکدیگر برقرار کرده و می توانند هر گونه نقص فنی را بین خودشان حل و فصل کنند!

وقتی ربات ها با یکدیگر مشورت می‌کنند!

دانشمندان برای اینکه ارتباط ربات ها را با یکدیگر بهبود ببخشند، دو راهکار پیش رویشان قرار دارد؛ در اولین روش که پیاده سازی آن بسیار دشوار است، ربات باید طوری طراحی شود که بتواند نسبت به اطلاعات محیط اطراف خود واکنش نشان دهد. در چنین روشی، ربات ها برای رسیدن به یک هدف خاص رفتار یکدیگر را سازماندهی می‌کنند. روشی دوم به این صورت است که یک مرکز فرماندهی، رفتار ربات ها را تنظیم می کند و ربات هیچ رفتار مستقلی از خود نشان نمی دهد که این روش چندان بی نقص نیست چرا که هر گونه مشکل فنی در مرکز فرماندهی، رفتار همه ربات ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

حال، محققان موفق شده‌اند با تلفیق این دو روش راهکاری برای تعامل بهتر ربات ها با یکدیگر ابداع کنند؛ در این روش هر ربات قادر است به صورت مستقل عمل کند و هنگام برقراری ارتباط با ربات های دیگر رفتار خود را تغییر دهد. در نتیجه مجموعه ای از ربات ها تشکیل می شود که تحت امر یک مرکز فرماندهی به کمک یکدیگر هدف خاصی را دنبال می کنند. این مرکز فرماندهی از یک الگوی تغییرپذیر و منعطف بهره می برد و هنگام بروز هر گونه نقص فنی، ربات ها از آن جدا شده و کنترل را به رباتی دیگر که در حال فعالیت است، واگذار می کنند؛ به عبارت دیگر این مجموعه رباتیک قادر است رفتار خودش را اصلاح کند!

این تیم تحقیقاتی اکنون در حال توسعه این روش مبتکرانه ارتباط ربات ها با یکدیگر بوده و در صدد تولید ربات هایی است که بتوانند در یک فضای سه بعدی حرکت کرده و روابط انعطاف پذیرتری با یکدیگر برقرار کنند.

پژوهشگران امیدوارند با این روش در آینده بتوانند ربات هایی طراحی کنند که دیگر نیازی به برنامه نویسی نداشته باشند و بتوانند کارهای خاصی را بدون کوچک ترین نقصی انجام دهند.

گفتنی است؛ این روش برقراری ارتباط بین ربات ها در مجله Nature Communication منتشر شد.

ارسال نظر