گزارش تصویری کلیک از دیدار خصوصی ۸ وزیر ارتباطات ایران

رسانه کلیک – دیدار خصوصی ۸ وزیر ارتباطات ایران به دعوت محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب نشستی مشورتی با حضور معاونین محمد جواد آذری جهرمی در ساختمان اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در ادامه با گزارش تصویری کلیک از این نشست همراه باشید.

گزارش تصویری کلیک از دیدار خصوصی ۸ وزیر ارتباطات ایران

به گزارش خبرنگار کلیک ؛ نشست مشورتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی با وزاری اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۳ در ساختمان اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این مراسم، محمود واعظی، محمد رضا عارف، محمد غرضی، محمد سلیمانی، رضا تقی پور، محمد حسن نامی و احمد معتمدی به عنوان وزاری ارتباطات اسبق کشور با همراهی نصر الله جهانگرد، امیر حسین دوایی، حسین مهری، برات قنبری و برخی دیگر از معاونان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، محمد جواد آذری جهمری در نشستی خصوصی و صمیمانه حضور داشتند.

این مراسم با دعوت محمد جواد آذری جهرمی و با محوریت گفتگو در رابطه با آینده توسعه ارتباطات ایران تا سال ۱۴۰۰ و برنامه‌ها، چالش‌ها، نیازهای اساسی و انتقال تجربیات وزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات گذشته ایران به وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی در ساختمان اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پشت درب های بسته برگزار شد.

در ادامه، گزارش تصویری کلیک از این نشست را مشاهده می‌کنید.


 • وزیر ارتباطات

 • وزیر ارتباطات

 • وزیر ارتباطات

 • وزیر ارتباطات

 • وزیر ارتباطات

 • وزیر ارتباطات

 • وزیر ارتباطات

 • وزیر ارتباطات

 • وزیر ارتباطات

 • وزیر ارتباطات

 • وزیر ارتباطات

 • وزیر ارتباطات

 • وزیر ارتباطات

 • وزیر ارتباطات
ارسال نظر