با پلتفرم Google Maps منظومه شمسی را رصد کنید!

رسانه کلیک - گوگل اخیراً اجرام آسمانی بیشتری را به پلتفرم Google Maps اضافه کرده اما همچنان جای خالی غول‌های گازی در این پلتفرم حس می‌شود.

با پلتفرم Google Maps منظومه شمسی را رصد کنید!

گوگل ابتدا در سال ۲۱۰۴ جستجو در ماه و مریخ را به پلتفرم Google Maps خود اضافه کرد. البته میزان دقت ابزار رصد این دو سیاره مانند زمین نیست و نمی‌توان از Street View level استفاده کرد اما نقشه گوگل تنها راهی است که می‌توان از طریق آن ماه و سیاره سرخ را تماشا کرد.

حال گوگل علاوه بر ماه و مریخ، برخی دیگر از اجرام آسمانی را به پلتفرم خود اضافه کرده تا علاقه‌مندان بتوانند از این طریق، بخشی از کنجکاوی‌های خود را رفع کنند. اگر این گزینه هنوز شما را اقناع نکرده، بهتر است بدانید، گوگل سیاره‌های عطارد، زهره، پولوتون و ۱۰ قمر سیارات دیگر را به پلتفرم Google Maps اضافه کرده است.

نکته حائز اهمیت این طرح، غیبت سیاره‌های گازی در این پلتفرم است؛ اما به جای آن علاقه‌مندان به علم نجوم می‌توانند اقمار زحل و مشتری را رصد کنند. این اقمار شامل قمر انسلادوس نیز می‌شود که کاوشگر کاسینی در سال ۲۰۰۵ اقیانوس زیر پوسته آن را کشف کرد.

اگر پا را کمی فراتر بگذارید می‌توانید به سیاره پولوتون سفر و سطح آن را نیز مشاهده کنید.

ارسال نظر