خودرو‌های بدون راننده گوگل کمتر از انسان‌ها تصادف می‌کنند

خودرو‌های بدون راننده در هر یک میلیون مایل مسافت طی شده، کمتر از 27 درصد تصادف می‌کنند. شواهد حاکی از آن هست که خودرو‌های بدون راننده، از نظر ایمنی در سطح بالایی قرار دارند.

خودرو‌های بدون راننده گوگل کمتر از انسان‌ها تصادف می‌کنند

به گزارش کلیک، اگر مایلید که با عدد و رقم برایتان اثبات شود، ما نمونه‌ای را سراغ داریم؛ بر اساس مطالعه‌ای که توسط خود گوگل انجام شده است، خودروهای بدون راننده نسبت به خودروهایی که راننده دارند، در هر یک میلیون مایل مسافت طی شده، یک تصادف کمتر داشته‌اند. به عبارت دیگر احتمال تصادف خودروهای بدون راننده در طی یک مدت زمان نسبتا طولانی، 27 درصد کمتر است.
این تحقیق تنها خودروهای بدون راننده‌ گوگل که تحت آزمایش این شرکت هستند را بررسی کرده است که طبق اظهارات خود گوگل، این خودروها قبلا تصادفی که در آن خودروی بدون راننده مقصر بوده باشد، نداشته‌اند. مطابق با گزارش‌های ارائه شده، خودروهای معمولی در هر یک میلیون مایل مسافت طی شده، حدودا 4.2 درصد تصادف داشته‌اند. از سوی دیگر خودروهای بدون راننده در هر یک میلیون مایل مسافت طی شده، تنها 3.2 درصد منجر به تصادف شده‌اند. نتیجه بدی نیست، اما این تمام داستان هم نیست، چرا که خودروهای بدون راننده در یک ایالت انتخابی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و تنها چند میلیون مایل مسافت را طی کرده‌اند که این نتیجه در مقایسه با میلیاردها مایل مسافت که رانندگان آمریکایی در هر سال طی می‌کنند، رنگ می‌بازد.
اما هنوز می‌توان نگاه مثبتی به توسعه‌ی ایمنی خودروهای بدون راننده و همچنین آینده‌ای بدون راننده داشت. البته حرفه‌ای‌های پرمدعا حتی در مورد خودروهای بدون چرخ هم ممکن است صحبت کنند!

ارسال نظر