اختلال در ۴ مرکز مخابراتی تهران

<p>رسانه کلیک - ارتباط تلفنی مراکز مخابراتی جماران، شهید بختیاری، سید الشهداء( ع) و ابوذر برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابلی از فردا ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶ مختل می شود. به گزارش کلیک، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۸۰ تا ۲۲۸۳و ۲۶۱۰ تا ۲۶۱۴ در محدوده مرکزمختل می شود. در مرکز مخابرات شهید بختیاری با پیش شماره های ۵۵۲۰ تا ۵۵۲۳ در محدوده خیابان های عرب حلوائی، ترانسفو، شهید رجائی، فتح آباداختلال ایجادمی شود. در مرکز مخابرات سید الشهداء(ع) با پیش شماره های ۵۵۱۳، ۵۵۱۴، ۵۵۷۰ تا ۵۵۷۶، ۵۵۷۸و۵۵۷۹ در محدوده خیابان های رشیدی جهان، بهبودی، تهمتن، کوچه شهید یزدچی اختلال بوجود می آید. در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شمار ه های ۶۶۱۰، ۶۶۱۵، ۶۶۱۹، ۶۶۲۸، ۶۶۳۹، ۶۶۶۰ تا ۶۶۶۹، ۶۵۸۱و ۶۵۸۳ در محدوده بزرگراه فتح، بلوار معلم، شهید سرجانی، بلوار الغدیر به مدت ۳ روز با اختلال همراه است. بر اساس آمارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلفن های ثابت دایری کشور تا پایان خردادماه امسال به ۳۰ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۳۲۳ شماره رسید. این رقم تا پایان پارسال ۳۰ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۶۳۳ شماره بود. تلفن های ثابت کشور در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۵ تا پایان خردادماه امسال ۸۳ هزار و ۶۹۰ شماره افزایش داشت. شمار مشترکان پهن باند ثابت کشور تا پایان خردادماه امسال نیز به ۱۰ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۳ رسید. این تعداد تا پایان اسفندماه پارسال ۹ میلیون و ۴۰۸هزار و ۲۳ مشترک بود.</p>

اختلال در ۴ مرکز مخابراتی تهران

به گزارش کلیک ، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۸۰ تا ۲۲۸۳و ۲۶۱۰ تا ۲۶۱۴ در محدوده مرکزمختل می شود.
در مرکز مخابرات شهید بختیاری با پیش شماره های ۵۵۲۰ تا ۵۵۲۳ در محدوده خیابان های عرب حلوائی، ترانسفو، شهید رجائی، فتح آباداختلال ایجادمی شود.
در مرکز مخابرات سید الشهداء(ع) با پیش شماره های ۵۵۱۳، ۵۵۱۴، ۵۵۷۰ تا ۵۵۷۶، ۵۵۷۸و۵۵۷۹ در محدوده خیابان های رشیدی جهان، بهبودی، تهمتن، کوچه شهید یزدچی اختلال بوجود می آید.
در مرکز مخابرات ابوذر با پیش شمار ه های ۶۶۱۰، ۶۶۱۵، ۶۶۱۹، ۶۶۲۸، ۶۶۳۹، ۶۶۶۰ تا ۶۶۶۹، ۶۵۸۱و ۶۵۸۳ در محدوده بزرگراه فتح، بلوار معلم، شهید سرجانی، بلوار الغدیر به مدت ۳ روز با اختلال همراه است.
بر اساس آمارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلفن های ثابت دایری کشور تا پایان خردادماه امسال به ۳۰ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۳۲۳ شماره رسید. این رقم تا پایان پارسال ۳۰ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۶۳۳ شماره بود.
تلفن های ثابت کشور در بازه زمانی اسفند ۱۳۹۵ تا پایان خردادماه امسال ۸۳ هزار و ۶۹۰ شماره افزایش داشت.
شمار مشترکان پهن باند ثابت کشور تا پایان خردادماه امسال نیز به ۱۰ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۳ رسید. این تعداد تا پایان اسفندماه پارسال ۹ میلیون و ۴۰۸هزار و ۲۳ مشترک بود.

ارسال نظر