توییت منتسب به وزیر ارتباطات درباره رفع محدودیت های شبکه های مجازی جعلی است

رسانه کلیک - توییت منتسب به آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره رفع محدودیت های شبکه های اجتماعی مجازی از جمله تلگرام، جعلی از آب درآمد.

توییت منتسب به وزیر ارتباطات درباره رفع محدودیت های شبکه های مجازی جعلی است

به گزارش کلیک ؛ به نقل از عصر ایران، توییت منتسب به آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات درباره رفع محدودیت های شبکه های مجازی در روز جمعه، جعلی است.

رفع محدودیت های شبکه های اجتماعی مجازی

ارسال نظر