حالت های ماه تاثیری روی وقوع زلزله دارد؟

رسانه کلیک - برخی از دانشمندان پیش تر به این نتیجه رسیدند که جزر و مد ناشی از نیروی گرانش ماه با تحریک گسل ممکن است منجر به زمین لرزه شود. حال این سوال مطرح می شود که آیا حالت های ماه را می توان برای پیش بینی زلزله مورد استفاده قرار داد؟

حالت های ماه تاثیری روی وقوع زلزله دارد؟

سوزان هاف، محقق معروف و دانشمند سازمان زمین شناسی آمریکا تصمیم گرفت به بررسی اطلاعات بیش از 200 زمین لرزه با شدت 8 ریشتری به بالا در طول 400 سال گذشته بپردازد. وی در این مطالعه به مقایسه زمین لرزه ها با موقعیت و حالت های ماه در زمان وقوع زلزله پرداخت و به این نتیجه رسید که هیچ گونه ارتباطی بین تکان های زمین و حالت های مختلف ماه وجود ندارد.

تحقیقات قبلا در این زمین صورت گرفته بود که نشان می داد، جزر و مد که تحت تاثیر ماه قرار دارد، می تواند منجر به تحریک گسل ها در نتیجه زمین لرزه شود. اما خانم هاف معتقد است با این تحقیقات نمی توان ادعا کرد که این اطلاعات نقشی در پیش بینی زلزله دارند، زیرا نوسانات همیشه بسیار کم هستند.

همانطور که می دانید زمین لرزه به دلیل تقسیم شدن پوسته زمین به قطعاتی که ورقه نامیده می شوند، اتفاق می افتد. این ورقه ها به آرامی می توانند در کنار هم حرکت کنند یا به یکدیگر بچسبند و فشار زیادی را به یکدیگر وارد کنند؛ در نتیجه با این فشار ایجاد شده سنگ ها خمیده می شوند تا حدی که بشکنند. به هنگام رخداد این پدیده، زمین لرزه ایجاد می شود.

دانشمندان برای مدت ها تلاش کرده اند تاریخ وقوع زمین لرزه را پیش بینی کنند، اما تا به امروز ثابت شده که چنین امری غیرممکن است. همین مسئله ممکن است به تصورات دیگری دامن بزند؛ مثلا بر اساس یک باور قدیمی، جانوارانی مثل مارها و راسوها قبل از زلزله حرکات و رفتارهای عجیب و غریبی از خود نشان می دهند و می توان از طریق آنها زمین لرزه را پیش بینی کرد. این افسانه ها و باورها تاکنون از سوی هیچ منبع علمی تایید نشده اند و محققان بر این باورند این اتفاقات فقط به طور تصادفی رخ می دهند و در حال حاضر پیش بینی زلزله از عهده بشر خارج است.

سوزان هاف با بیان اینکه وضعیت ماه نمی تواند زمین لرزه های قوی را پیش بینی کند، اظهار داشت:

تاکنون هیچ نوع الگوی قابل استنادی از نظر آماری بدست نیامده که بتواند ما را نسبت به وقوع زلزله هشیار کند. ممکن است زلزله بزرگی در سرتاسر ماه رخ دهد و پس از آن روایات و افسانه های دیگری بین مردم شایع شود.

ارسال نظر