توسعه شبکه کابل در یک مرکز مخابراتی در تهران

رسانه کلیک - عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شیخ بهایی از تاریخ 9 اسفند ماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در یک مرکز مخابراتی در تهران

به گزارش کلیک به نقل از فارس؛ روابط عمومی مخابرات منطقه تهران اعلام کرد: با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شیخ بهایی از ساعت 24 به مدت 4 ساعت با اختلال همراه است.

ارسال نظر