کارکنان قراردادی سال 92 مخابرات استخدام می شوند

رسانه کلیک - شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: وضعیت کارکنان قراردادی سال 92 مخابرات به استخدام دائم تغییر می کند.

کارکنان قراردادی سال 92 مخابرات استخدام می شوند

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ با توجه به مفاد آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات ایران به دستور مدیرعامل این شرکت و با حمایت هیات مدیره، در راستای افزایش انگیزه و تعلق سازمانی، کارکنان قراردادی استخدامی سال ۹۲ به استخدام دائم، تبدیل وضعیت می شوند.

سید مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این باره عنوان کرد: همزمان با هفته جهانی ارتباطات و روز جهانی مخابرات و با توجه به بررسی های به عمل آمده طبق تبصره یک ماده ۵ آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات ایران و همچنین مواد ۱۱ و ۱۲ این آیین نامه، کارکنان قراردادی مربوط به آزمون استخدامی شرکت مخابرات ایران به استخدام دائم، تبدیل وضعیت می شوند.

وی با اشاره به لزوم افزایش بهره وری، اثربخشی و تعلق سازمانی کارکنان اظهار کرد: این تصمیم، مطابق با آیین نامه استخدامی شرکت مخابرات ایران اتخاذ شده است.

ارسال نظر