رشد چند برابری استارتاپ ها در کشور/ از شرکت های خلاق حمایت می کنیم

وی با اشاره به حضور فعال و پررنگ شرکت های استارتاپی در نمایشگاه الکامپ امسال اظهار کرد: هم اکنون در حوزه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و شرکت های پشتیبان سرمایه گذاری، شرکت های استارتاپی مورد حمایت قرار می گیرند و از سوی دیگر قوانین مربوط به معافیت سربازی را برای این کسب و کارها فراهم کردیم.

رشد چند برابری استارتاپ ها در کشور/ از شرکت های خلاق حمایت می کنیم

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ سورنا ستاری معاون علمی فناوری رییس جمهور در حاشیه بازدید از نمایشگاه الکامپ عنوان کرد: بخش مهمی از حمایت های دانش بنیان در قالب حمایت از شرکت های استارتاپ و نوآور در دست پیگیری است و در این زمینه ما موضوعات مختلفی را برای توسعه استارتاپ ها پیگیری می کنیم.

وی با اشاره به حضور فعال و پررنگ شرکت های استارتاپی در نمایشگاه الکامپ امسال اظهار کرد: هم اکنون در حوزه صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و شرکت های پشتیبان سرمایه گذاری، شرکت های استارتاپی مورد حمایت قرار می گیرند و از سوی دیگر قوانین مربوط به معافیت سربازی را برای این کسب و کارها فراهم کردیم.

معاون علمی فناوری رییس جمهور ادامه داد: تمام تلاش ها برای این است که محیط کسب و کار استارتاپ ها شکل گیرد و شاهد هستیم که این کسب و کارهای نوپا در سایه کسب و کارهای دانش بنیان در کشور در حال فعالیت هستند و رشد می کنند.

ستاری با اشاره به وضعیت فعلی شرکت های استارتاپ در کشور بیان کرد: شاهد رشد چند برابری استارتاپ ها هستیم و از ابتدای امسال نیز موضوع حمایت از شرکت های خلاق و دارای ایده های نو را در دستور کار قرار داده ایم.

وی با حضور در نمایشگاه الکامپ از بخش های مختلف این نمایشگاه از جمله سالن استارتاپ ها و سالن تولید کنندگان گیم بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت این کسب و کارها قرار گرفت.

ارسال نظر