Quis Of Kings جهانی می شود!

رسانه کلیک - خیلی از مراجعین الکامپ 2018 که به بازی علاقه دارند، به غرفه بازی Quiz Of Kings سر زده اند و با تیم تولید این گیم موبایلی سرگرم کننده آشنا شدند.

Quis Of Kings جهانی می شود!

رضا عباسی مدیر مارکتینگ بازی quiz of kings در مورد نمایشگاه الکامپ امسال گفت: به خیلی از غرفه ها سر زدم و متوجه شدم نظم نمایشگاه نسبت به سال گذشته بهتر است. یکی دو روز اول مراجعین زیادی به نمایشگاه نیامدند اما در دو روز آخر خیلی خوب شده.

وی ادامه داد: هدف ما از حضور در نمایشگاه ارتباط بیشتر با مردم بود و می دانستیم کاربران زیادی به نمایشگاه می آیند و این را هم می دانستیم که بسیاری از کاربران بازی به الکامپ می آیند. یکی از شلوغ ترین غرفه ها هستیم و صحبت های مردم را ثبت کردیم و تصمیم داریم پس از اتمام نمایشگاه خواسته های آن ها را براورده کنیم.

وی در خصوص آینده این بازی عنوان کرد: تصمیم داریم در چند کشور خارجی با توجه به اطلاعات و داشته های بومی آن کشورها بازی را اجرا کنیم. در کنار آن دو پروژه دیگر هم داریم که به زودی اخبار آن را منتشر می کنیم.

ارسال نظر