یک خطای دید که می‌ تواند بگوید چه چیزی در درون شما می‌گذرد!

<p>با به اشتراک‌ گذاری این عکس، چالش بزرگی در فضای مجازی به وجود آمده است! چه چیزی در عکس می‌بینید؟ اردک یا خرگوش؟ کمی دقت کنید. حالا چطور؟ خرگوش یا اردک؟ این‌ ها سؤالاتی است که مردم در ویکی مدیا به دنبال جواب آن می‌ گردند. به گزارش کلیک، این عکس که حدود ۱۰ سال از نقاشی شدنش می‌ گذرد، چالش عجیبی را در فضای مجازی ایجاد کرده و کاربران زیادی نسبت به آن واکنش نشان دادند.</p> <p> بعضی این عکس را به شکل اردک و بعضی خرگوش می‌بینند اما شما چطور؟ آیا هردو را می‌ توانید در عکس تشخیص بدهید؟ این‌که در عکس چه چیزی می‌بینید و یا چه قدر طول می‌کشد تا این دو حالت را از هم تشخیص دهید، نشان‌ دهنده عملکرد مغز شما است و می‌ تواند بگوید که شما واقعاً چه کسی هستید! نقاشی خرگوش-اردک را یک روانشناس آمریکایی به نام جوزف جاستراو در سال ۱۸۹۹ کشید. او با این نقاشی می‌ خواست ثابت کند که فرآیند مشاهده، تنها منحصر به دیدن نیست، بلکه عملکرد ذهن هم در آن دخیل است. در تحقیقات این روانشناس توانایی افراد در تشخیص حیوان دوم و همین‌ طور زمان این تشخیص مورد مطالعه قرار می‌گرفت. بر اساس این آزمایش، فردی که بتواند زودتر این دو حالت را از هم تشخیص دهد، عملکرد ذهنی بهتری دارد. اما نکته جالبی که وجود دارد این است که این تحقیقات در زمان‌ های مختلفی از سال نتایج متفاوتی دارد. مثلاً بیشتر مردم در زمان‌ های نزدیک به عید، در نگاه اول در عکس یک خرگوش می‌بینند اما در ماه اکتبر دیدن اردک در اولین نگاه بیشتر اتفاق می‌ افتد. این عکس برای اولین بار در یک مجله آلمانی به نام FliegendeBlätter بدون آن‌ که به علمی بودن آن اشاره‌ای شود، با عنوان «بیشتر شبیه کدام حیوان است؟» چاپ شد.</p>

یک خطای دید که می‌ تواند بگوید چه چیزی در درون شما می‌گذرد!

به گزارش کلیک، این عکس که حدود ۱۰ سال از نقاشی شدنش می‌ گذرد، چالش عجیبی را در فضای مجازی ایجاد کرده و کاربران زیادی نسبت به آن واکنش نشان دادند.

2
بعضی این عکس را به شکل اردک و بعضی خرگوش می‌بینند اما شما چطور؟ آیا هردو را می‌ توانید در عکس تشخیص بدهید؟
این‌که در عکس چه چیزی می‌بینید و یا چه قدر طول می‌کشد تا این دو حالت را از هم تشخیص دهید، نشان‌ دهنده عملکرد مغز شما است و می‌ تواند بگوید که شما واقعاً چه کسی هستید!
نقاشی خرگوش-اردک را یک روانشناس آمریکایی به نام جوزف جاستراو در سال ۱۸۹۹ کشید. او با این نقاشی می‌ خواست ثابت کند که فرآیند مشاهده، تنها منحصر به دیدن نیست، بلکه عملکرد ذهن هم در آن دخیل است. در تحقیقات این روانشناس توانایی افراد در تشخیص حیوان دوم و همین‌ طور زمان این تشخیص مورد مطالعه قرار می‌گرفت. بر اساس این آزمایش، فردی که بتواند زودتر این دو حالت را از هم تشخیص دهد، عملکرد ذهنی بهتری دارد.
اما نکته جالبی که وجود دارد این است که این تحقیقات در زمان‌ های مختلفی از سال نتایج متفاوتی دارد. مثلاً بیشتر مردم در زمان‌ های نزدیک به عید، در نگاه اول در عکس یک خرگوش می‌بینند اما در ماه اکتبر دیدن اردک در اولین نگاه بیشتر اتفاق می‌ افتد.
این عکس برای اولین بار در یک مجله آلمانی به نام FliegendeBlätter بدون آن‌ که به علمی بودن آن اشاره‌ای شود، با عنوان «بیشتر شبیه کدام حیوان است؟» چاپ شد.

ارسال نظر