بخش تاریک صنعت پرسود تلفن همراه

کرنوشکینا می گوید: "با وجود تقاضا برای محصولات اخلاقی، بیشتر می توانیم به کل صنعت الهام کنیم که مسئولانه تر کار کنند. و ممکن است روزی کنگره جهانی موبایل و کنگره اجتماعی موبایل هم معنی شوند و در یک سو گام بردارند. امید است که چنین روزی زودتر فراهم آید تا بتوانیم به سهم خود به این کودکان کمک کنیم."

بخش تاریک صنعت پرسود تلفن همراه

به گزارش کلیک، آلبا ترپات، افسر ستاد SETEM، اتحادیه ده انجیو که نمایشگاه جایگزین بهتری با پیچیدگی های اجتماعی ارائه می دهند، می گوید: "در ورای این صنعت امروزی و مترقی، مضامین سیاهی مانند برده داری یا معدن هایی که به خاطر کار در مناطق سخت آغشته به خون هستند، پنهان است."
تنها چند قدم آن طرف تر از مرکز اصلی کنگره جهانی موبایل (MWC)، کنگره اجتماعی موبایل ذکر شده تلفن های فوق هوشمند خود یعنی Fairphone (تلفن منصفانه) 2 را ارائه داد، که شرکت هلندی سعی می کند آن را تا حد ممکن متناسب با اصول اخلاقی تولید کند.

یک نمونه از تلفن هوشمند فرفون که در سال 2013 رونمایی شد یک نمونه از تلفن هوشمند فرفون که در سال 2013 رونمایی شد

کرنوشکینا (Koreniushkina)، مدیر ارتباطات عمومی فرفون ، اشاره می کند:" قابل ردیابی بودن واقعا مسئله مشکلی است. زنجیره تجهیزات شامل صدها عامل جهانی است و تنها برای یک کانی، حداقل پنج مرحله تا جایی که به معدن می رود دارید. اطمینان یافتن از این که تمام مراحل با رعایت اصول اخلاقی انجام می شود کار بسیار چالش برانگیزی است."
در اولین مدل شرکت سعی کرد از قلع و تانتال جمهوری دمکرات کنگو (DRC) استفاده کند که مرتبط با درگیری های مسلحانه کشور نبود.
برای دومین تلفنش، که سال 2015 آغاز شد، فرفون از طلاهای استخراج شده از پرو با توجه به استانداردهای تجاری استفاده کرد.
در همین حال، شرکت در کارخانه چینی اش برنامه های اجتماعی را برای کارمندان بهبود بخشید، به منظور بهتر کردن اظهارن ظر کارمندان و انتشار گزارشات مستقل درباره وضعیت کارگران.
کرنوشکینا گفت: "ما نمی توانیم به طور معجزه آسایی کارخانه منصفی را در آسیا پیدا کنیم اما قدم اول شفافیت و تمایل کارخانه برای بهتر شدن است".
با توجه به ساعت های الکترونیکی، کارکنان بسیاری از کارخانجات چینی بیش از 80 ساعت در هفته در رنج و زحمت هستند، با حقوق کم و قرار گرفتن در معرض مواد سرطانزا.
در سال 2012، بعد از موجی از خودکشی ها که در کارخانه فاکس کان تایوان که برای غول آمریکا قطعه می ساختند اتفاق افتاد، حتی اپل هم اقرار کرد که بعضی از متصدیانش مرتکب بهره وری از کارگران شده بودند.
این بخش سودمند است. به این خاطر این حرف را می گوییم چون در سال 2015، با توجه به GSMA، سازمان دهنده اصلی بازار موبایل در بارسلونا، 3.1 تریلیون (2.8 تریلیون یورو) در سطح جهانی درآمد داشته است.
جوزف ماریا رویو (Josep Maria Royo)، محقق دانشگاه آزاد بارسلونا که مبارزات مسلحانه را مطالعه می کند، می گوید: "این صنعت چهارمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود. آن ها درباره داشتن این منابع بسیار مدعی هستند، بنابراین باید مسئول باشند."

جمهوری دموکرات کنگو یکی از مراکز اصلی تولید کوبالت و کولتان در جهان به شمار می رود جمهوری دموکرات کنگو یکی از مراکز اصلی تولید کوبالت و کولتان در جهان به شمار می رود

در رویای نور خورشید
همچنین ریو عضو یک انجمن کوچک محلی است که عملکرد صنعت موبایل را که به طور غیر مستقیم مبارزات مسلحانه در کنگو را، که یکی از منابع اصلی تولیدکننده ترکیبات ضروری کبالت و کولتان برای گوشی های هوشمند است، حمایت مالی می کند، متهم می کنند.
ماریا کاناداس (Maria Canadas)، رئیس عفو بین الملل در منطقه اسپانیایی شمال شرق کاتالونیا، که بارسلونا در آن قرار دارد، می گوید: " تولیدات جمهوری دمکرات کنگو بیش از نیمی از کبالت جهان است. بخشی از 20 درصد کبالتی که صادر می کند از معدن های موقتی در جنوب کشور است که کارگران در آن با دستانشان بدون هیچ گونه ابزار یا محافظی حفر می کنند."
در ژانویه عفو عمومی گزارشی از شرایط این معدن ها برای کارگران -بیشترشان کودک هستند- که از ابتدای صبح تا تاریکی شب در حال کار و زحمت هستند، هفت روز هفته، که گاهی اوقات مورد بدرفتاری هم قرار می گیرند، منتشر کرد.
او می گوید: "یونیسف تخمین زده که حدود 40 هزار کودک در این معادن کار می کنند. با بعضی از آن ها که -7 ساله بودند- مصاحبه کردیم که گفتند: مدت زیادی است که نور خورشید را ندیده اند از آن جایی که روز را در معدن می گذرانند. باورم نمی شود که مردم MWC این را نمی دانند. اما علاقمند به صحبت در این باره یا حتی حل کردن این مشکل هم نیستند."
فرفون می خواهد تبدیل به عامل پیشرو در بخش تجارت منصفانه موبایل شود.

کرنوشکینا می گوید: "با وجود تقاضا برای محصولات اخلاقی، بیشتر می توانیم به کل صنعت الهام کنیم که مسئولانه تر کار کنند. و ممکن است روزی کنگره جهانی موبایل و کنگره اجتماعی موبایل هم معنی شوند و در یک سو گام بردارند. امید است که چنین روزی زودتر فراهم آید تا بتوانیم به سهم خود به این کودکان کمک کنیم."

منبع: msn

ارسال نظر