گونه جدیدی از میکروب ها شناسایی شدند

به تازگی گونه جدیدی از میکروب ها کشف شده اند که چندین کیلومتر زیر سطح زمین زندگی می کنند، به هیچ اکسیژن یا نوری نیاز ندارند و تنها به وسیله میکروسکوپ دیده می شوند.

گونه جدیدی از میکروب ها شناسایی شدند

به گزارش کلیک، با جدا سازی ژن این میکروب ها، محققان گروه بین المللی هیدزآرکا (Hadesarchaea) کشف کردند که این موجودات بسیار ریز چگونه در قسمت بسیار عمیقی از زیست کره سیاره ما زندگی می کنند.
موجودات ریزی (میکرواگانیزم) که زیر سطح زمین زندگی می کنند، باقی مانده یکی از بزرگترین دوره های اکتشافی هستند. موجوداتی که در آن جا زندگی می کنند در هیچ آزمایشگاهی رشد نکرده اند و در نتیجه روش زندگی شان ناشناخته است. تیم بین المللی، که توسط میکرب شناس برت بیکر (Brett Baker)، استادیار دانشگاه تگزاس و تیجس اتما (Thijs Ettema) مدرس ارشد دانشگاه آپسالا، همراه با دانشمندانی از UNC چپل هیل و دانشگاه برمن سرپرستی می شود، کشف کرده است که میکرو ارگانیزم ها ، که ابتدا در معادن طلا در آفریقای جنوبی در عمق دو مایلی کشف شدند، قادر هستند در غیاب نور و اکسیژن زندگی کنند. این تحقیق در مجله میکروب شناسی طبیعت منتشر شده است.
بیکر و اتما این میکروب ها را در محیط های کاملا متفاوت خاکی و آبی پیدا کرده اند؛ لجن عمیقی از یک مصب معتدل واقع در کارولینا شمالی و چشمه های گرم زیرزمینی در یلواستون پارک ملی.
برت بیکر سردبیر پژوهش می گوید: "این گروه جدید از میکروب ها برای زندگی زیر زمین تخصص یافته اند، از این رو ما آن ها را به نام خدای دنیای زیر زمین یونان باستان "هیدزآرکا" می نامیم.
همان طور که از نامش پیداست، هیدزآرکا متعلق به گروه میکرو ارگانیزم هایی به نام آرکا است که تقریبا ناشناخته هستند. آرکا همانند باکتری، تک سلولی و در حد میکروسکوپی کوچک است، اما از دیدگاه تکاملی تفاوت آن ها با هم همانند تفاوت انسان با درخت است.
با تصدیق زیست شناس آمریکایی کارل وز (Carl Woese)، آرکا تنها 40 سال است که شناخته شده. با توجه به تاریخ، آرکا در مقایسه با باکتری و موجوادت زنده پیچیده تر مانند حیوانات و گیاهان، بسیار کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.
تیجیس اتما می گوید: کشف هیدزآرکا به فهم ما از زیست و روش زندگی آرکا که در عمق زیست کره تکامل یافت، کمک می کند.
بیکر و اتما به منظور درک این موجودات گریزان ژنوم چندین هیدزآرکا را توالی یابی کردند. آن ها توانستند مشخص کنند که این میکروب ها چگونه باید طبقه بندی شوند و از چه فزیولوژی برای بقا در این شرایط سخت استفاده می کنند. هیدزآرکا توانایی این را دارد که در محیطی فاقد اکسیژن زنده بماند و محققان حدس می زنند که این ها با استفاده از کربن مونواکسید برای جمع آوری انرژی زنده می مانند. به طرز جالبی راهکار شیمیایی که سلول های هیدزآرکا با استفاده از آن کربن مونواکسید را سوخت و ساز می کردند منحصر از آن چیزی است که قبلا دیده شده است.
جیمی ساو (Jimmy Saw) محقق دانشگاه آپسالا و همکار مولف تحقیق می گوید: قبل از این، چیز خاصی درباره نقش بوم شناختی هیدزآرکا و این که چه چیزی آن را در سطح جهان برجسته کرد نمی دانستیم. این کشف جدید، دانش ما را درباره این که چگونه این موجودات به شرایط سخت زیست کره بسیار عمیق خو گرفته اند توسعه می دهد.

منبع: sciencedaily

ارسال نظر