اجازه پرواز پهباد ها بر روی شهر های بزرگ داده می شود؟

شرکت های پیشرو در تکنولوژی مانند آمازون و گوگل در سال های گذشته اصرار زیادی به تحویل سفارشات مشتریان با پهباد داشته اند. این شرکت ها از سازمان هوانوردی فدرال خواسته اند بستری فراهم کند تا بتوانند در امنیت کامل در فضا های شلوغ شهری،این طرح خود را مورد آزمایش قرار دهند.

اجازه پرواز پهباد ها بر روی شهر های بزرگ داده می شود؟

به گزارش کلیک، سازمان هوانوردی فدرال تا اینجا در این مورد سکوت اختیار کرده است ولی احتمالا در آینده ای نزدیک موضع خود را عوض می کند.این سازمان از سرمایه داران و طراحان پهباد ها خواسته است تا ماه آوریل پیشنهادات خود برای پرواز امن در اماکن شلوغ را برای بررسی به این سازمان ارائه کنند.این تغییر موضع بدین معناست که سازمان هوانوردی فدرال توجه زیادی به دو شرکت آمازون و گوگل دارد.

این شرکت ها انتظار دارند سازمان هوانوردی با توجه به وزن و سرعت پهبادها قوانینی تنظیم کند تا این صنعت رونق بیشتری بگیرد.

البته هنوز نمی توان از مدت زمان اجرایی شدن این طرح و تشکیل کمیته قانون گذاری سخن گفت.

منبع:yahoo

ارسال نظر