حرکت مدیران به سمت پردازش مفهومی

مدیران اجرایی رده بالا در سراسر جهان به سمت تمرکز بیشتر بر روی پردازش مفهومی می روند و آن را فناوری می دانند که بسیاری از صنایع را دگرگون خواهد کرد.

حرکت مدیران به سمت پردازش مفهومی

به گزارش کلیک، استفاده از این فناوری در سال های آتی افزایش چشمگیری خواهد داشت و نیمی از مدیر عامل ها انتظار دارند که کسب و کارشان دچار مشکل شود.
این خبر بر اساس تحقیقی است که شرکت IBM انجام داده و در آن محققین با بیش از 5000 مدیر اجرایی سطح C در سراسر جهان در مورد دیدگاه شان درباره مسائل مختلف فناوری اعم از اهمیت راهکارهای موبایلی، رایانش ابری و اینترنت اشیا مصاحبه کردند.

پرچ داران و پیروان بازار

پردازش مفهومی که توسعه منابع محاسباتی با قابلیت تقلید روش کار مغز انسان جهت مقابله با مسائل بسیار پیچیده را شامل می شود، یکی از مهم ترین مسائل نوظهوری است که احتمال مدیران کسب و کار در آینده ای نزدیک با آن مواجه خواهند شد.
IBM حدود 26 درصد پاسخ دهندگان را در دسته «پیروان بازار» قرار داده است؛ یعنی مدیران شرکت هایی که از نظر مالی موفقیت کمتری داشتند و در پشت سر رقبای خود قرار دارند. در عین حال، چهار درصد مدیران تحت عنوان مشعل داران دسته بندی شدند؛ به این معنی که سازمان های شان سوابق نوآوری و موفقیت مالی بیشتری در مقایسه با رقبای خود دارند. مدیران این دسته فناوری پردازش مفهومی را روند مهم تری تلقی می کنند. یازده درصد مدیرانی که از آنها نظرسنجی شد اعلام کردند که همین الان هم در کسب و کارشان از فناوری رایانش شناختی استفاده می کنند.

بر اساس این گزارش، سیستم های سنتی مبتنی بر الگوریتم به برنامه ای که از پیش به آنها داده شده محدودند در حالی که سیستم های شناختی از طریق تجربه یاد می گیرند و آنچه را که فرا گرفته اند در کارها و موقعیت های جدید به کار می گیرند. رایانش شناختی می تواند به سازمان ها کمک کند تا به داده های فاقد ساختار و تخصص مقیاس دسترسی بهتری داشته باشند، ایده های نهفته در این داده ها را که پیش از این معلوم نبودند راحت تر کشف کرده و با مشتریان در سطح عمیق انسانی تعامل برقرار کنند.

دیدگاه های ضد و نقیض
بر اساس گزارش IBM، ارزش رایانش شناختی تنها حوزه ای از فناوری نیست که مدیران دو دسته فوق در آن اختلاف نظر دارند. مدیران مشعل دار بر روی راهکاری موبایلی مبتنی بر کاربر تاکید بیشتری از مدیران گروه دیگر دارند. از سوی دیگر، گروه پیروان بازار در مورد پتانسیل انقلابی فناوری هایی نظیر اینترنت اشیا و رایانش ابری دغدغه بیشتری دارند.

مدیران پیشرو به منظور رمزگشایی داده های جمع آوری شده توسط سازمان های خود از تکنیک های پیچیده تری استفاده می کنند. 66 درصد از مدیران این گروه از تحلیل های پیش بینی کننده استفاده می کنند در حالی که این میزان برای مدیران پیروان بازار 50 درصد است.
یکی از روندهای کلیدی دهه گذشته افزایش اهمیتی است که مدیران عامل برای فناوری قائلند. ده سال پیش، مدیران اجرایی فناوری را ششمین مسئله مهم سازمان خود و پشت سر عوامل بازار، دغدغه های مقرراتی، عوامل اقتصاد کلان، مهارت نیروی انسانی و عوامل اقتصادی-اجتماعی می دانستند ولی امروزه فناوری در صدر اولویت های آنها قرار دارد.

منبع: techradar

ارسال نظر