کشف نوع جدیدی از سلول های بنیادی

دانشمندان برای سال ها فکر می کردند در حال توسعه یک محصول جانبی دیگر از سلول های بنیادی خود هستند.

کشف نوع جدیدی از سلول های بنیادی

به گزارش کلیک، با توجه به مطالعاتی که در هفته گذشته در مجله سلول های بنیادی منتشر شده استT مشخص شد نه تنها دانشمندان در حال کار بر روی سلول های پیشین نبودند، بلکه دارای سلول بنیادی خود بودند که دارای عملکرد متفاوت نیز بود.

شما احتمالا از سلول های بنیادی پرتوان یا کسانی که توانایی منحصر به فرد برای تبدیل هر نوع سلولی در بدن دارند را شنیده اید. دانشمندان می خواستند نه تنها نفش آن ها را در توسعه انسانی درک کنند، بلکه آن ها می توانند در درمان بیماری هایی که بافت نیاز به تعمیر دارد، کمک کنند. در حالی که، دانشمندان به آزمایش فقط دو نوع از سلول های بنیادی محدود بودند: جنین ها و بافت های آسیب دیده.

سپس، در سال ۲۰۰۷ ، محققان راهی برای تبدیل سلول های معمولی بدن به سلول های بنیادی پرتوان ، به نام سلول های پرتوان القایی را کشف کردند. و در حالی که آن ها در چشم انداز سلول های بنیادی پرتوان که می توانست برای درمان های پزشکی استفاده شود هیجان زده شده بودند ، این فکر به ذهن شان رسید که ۱۰۰۰ سلول عجیب و غریب همراه با هر یک از سلول های بنیادی پرتوان ایجاد شده نیز ممکن است مهم باشد و شروع کردند تا در این زمینه یاد بگیرند.

ژن سلول ها از یک نوع بودند. دانشمندان مدت ها رشد آن ها را در کنار رشد سلول های بنیادی جنینی زیر نظر داشتند و تصور می کردند که آن ها تحت تاثیر سلول های بنیادی پرتو توان قرار دارند.

سپس، محققان از دانشگاه ایالتی میشیگان سلول XEN را کشف کردند که به ظاهر آن ها سلول های پرتوان القایی بودند. پس از شش ماه آزمایش سلول های XEN در مدل موش، محققان مشخص کردند که این سلول ها، سلول های سرطانی هستند. در حالی که این سلول های بنیادی خود کشف جدید به حساب می آمدند و دارای عملکرد رفتاری و ساختاری متفاوت بودند که محققان در تحقیقات بعدی به این موضوع پی بردند.

نقشه بعدی محققان این است که بفهمند این سلول ها چه نقشی را در بدن انسان بازی می کنند. اگر چنین است، چگونه می توانند از آن برای ایجاد سلول های بنیادی پرتوان در درمان های پزشکی استفاده کنند که اگر عملی شود استفاده از آن ها به طور موثری چشمگیر خواهد شد.

منبع: msn

ارسال نظر