نقش شبکه‌های اجتماعی در ارزیابی خسارات ناشی از بلایای طبیعی

در یک مطالعه بین المللی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر  به عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل، ارزیابی و حتی پیش بینی سطوح خسارات اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی، مورد بررسی قرار گرفت.

نقش شبکه‌های اجتماعی در ارزیابی خسارات ناشی از بلایای طبیعی

به گزارش کلیک، این مطالعه که با همکاری دانشمندان موسسه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات (NICTA) و دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو صورت پذیرفت که در جدیدترین نسخه انتشار یافته در نشریه Science Advances منتشر شد، به این نتیجه رسید که برآورد خسارات افتصادی ناشی از بلایای طبیعی در چندین ساعت با استفاده از اطلاعات به دست آمده از شبکه‌های اجتماعی، امری ممکن است. یکی از محققان که در این تحقیق حضور داشت اذعان کرد: "تویتر، شبکه‌ای اجتماعی است که در تحقیق خود به تحلیل آن پرداخته ایم می‌تواند جهت مدیریت نظارت و کنترل خسارت افتصادی که فجایعی مانند طوفان سندی دلیل آن بوده اند، در زمانی که ایجاد می‌شوند و حتی پیش بینی آن‌ها، مورد استفاده قرار گیرد."

social-media-emergency-lg

این مطالعه با تحلیل فعالیت تویتر قبل از طوفان سَندی، هنگام رخ دادن آن و بعد از آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت؛ طوفان سندی در سال ۲۰۱۲ رخ داد و بیش از هر طوفان دیگری بیشترین میزان خسارت را در تاریخ آمریکا به بار آورد و خسارت افتصادی ناشی از این طوفان ۵۰،۰۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است. هزاران توییت از میلیون‌ها توییتی که موقعیت جغرافیایی آن مشخص بود و به این حادثه ویرانگر اشاره کرده‌اند، از پنجاه کلان شهر آمریکا جمع آوری شد. محقق در ادامه گفته‌های خود افزود: "مردم برای برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات مرتبط با این حادثه از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. ما مشاهده کردیم که یک همبستگی قوی بین مسیر طوفان و فعالیت توییتر وجود دارد."

اما نتیجه اصلی طوفان زمانی به دست آمد که اطلاعات مرتبط با فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کنار داده‌هایی مرتبط با میزان کمک تضمین شده از سوی آژانس مدیریت بحران فدرال (FEMA) و شرکت‌های بیمه، مورد بررسی و آزماش قرار گرفت. مطالعه به این نتیجه دست یافت که بین میزان متوسط استفاده هر فرد از توییتر و میزان خسارت اقتصادی ناشی از این بلایای طبیعی در چنین نواحی که توییتر در آن‌ها مورد استقاده قرار می‌گیرد، نوعی همبستگی دیده می‌شود. به عبارت دیگر هم تهدید‌های واقعی و هم تهدیدهایی که وجود آن‌ها پیش‌ بینی می‌شود، در کنار تاثیرات اقتصادی که فجایع فیزیکی مسبب آن‌ها بوده اند، به واسطه ترکیب جریانی از پیام‌های تویتر و قدرت آن‌ها به صورت مستقیم قابل مشاهده هستند.

علاوه بر آن محققان نتایج به دست آمده از طوفان سندی را تایید کردند و توانسته‌اند ثابت کنند که در هر مکانی که سیل و طوفان و رخ دهد و مردم به اندازه کافی برای تبادل اطلاعات از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند، می‌توان اتفاقی مشابه با اتفاق حادثه طوفان سندی را مشاهده کرد.

در این روش، ارتباط از طریق توییتر می‌تواند این امکان را فراهم کند تا تاثیرات اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی در نواحی که تحت تاثیر این بلایا قرار گرفته‌اند، در همان زمان مورد نظارت و کنترل قرار بگیرند این روش اطلاعاتی مازاد بر اطلاعات موجود در حال حاضر برای ارزیابی خسارات ناشی از این بلایا مورد استفاده قرار گرفته اند، فراهم کند و همچنین فضای توزیع پیام‌های مرتبط با حادثه می‌تواند به صاحب نظران جهت نظارت و ارزیابی حوادث غیر منتظره به منظور مقابله بهتر با این حوادث، کمک کند.

صاحب نظران این موضوع را مطرح می‌کنند که میزان و شدت بلایای طبیعی به خاطر تغییرات اقلیمی در حال افزایش هستند؛ پروفسو اِستِبان مورو که در حال حاضر در حال تحقیق بیشتر در مورد این موضوع است اذعان کرد: "پیش‌ بینی می‌شود میزان بلایای طبیعی حتی بیشتر از میزان کنونی شود، بنابراین شبکه‌های اجتماعی به ما کمک می‌کنند تا به اطلاعات تکمیل کننده مفیدی دست پیدا کنیم؛ ما در تلاش هستیم این موضوع را بفهمیم که آیا رابطه‌ای بین فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و تغییر اقلیم که ما را در آینده تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، وجود دارد یا نه."

منبع: phys

ارسال نظر