راه حلی برای جمع آوری زباله های فضایی

وی ویسات (ViviSat)، یک سازمان مشترک بین هوا و فضای آمریکا و اوربیتال ATK، عقیده مهمی در حل مشکل افزایش زباله های فضایی دارد.

راه حلی برای جمع آوری زباله های فضایی

به گزارش کلیک، این شرکت با توسعه وسایل بسط دهنده ماموریت (MEV)، به منشا مشکل حمله ور شد؛ به طوری که طول عمر ماهواره را تا ۱۵ سال افزایش خواهد داد. افزایش طول عمر ماهواره به این معنی است که اپراتورها مثل خیلی از جایگزین ها فرستاده نخواهند شد. همچنین به این معنی است که ماهواره های موجود می تواند بیشتر مورد استفاده قرار گیرد، و زمانی را که به عنوان آشغال چرخش خواهند داشت را کم می کند.

MEV وی ویسات می تواند طول عمر ماهواره های موجود را به وسیله پیشرانه کمکی و کنترل ارتفاع که برای حفظ عملکرد ماهواره ضروری است، زیاد کند. MEV از مجموعه حسگرهای مجاورتی برای پیوستن به ماهواره در مدار هم گردش زمین استفاده می کند، تا ارتباط محکمی میان MEV و هدفش برقرار شود. این وسیله برای بیشترین سازگاری طراحی شده است، سیستم اتصال MEV با ۸۰ درصد از ماهواره های موجود در مدار سازگار است.

زمانی که MEV متصل شد، می تواند به ماهواره متصل شود و آن را مطابق نیاز مشتری سرویس کند. زمانی که خدمات رسانی انجام شد، MEV می تواند جدا شود و به سمت ماهواره دیگری حرکت کند و مطابق نیازشان عمل کند. هر MEV طوری طراحی شده که برای ۱۵ سال سوخت کافی با خود دارد، در حالی که به ماهواره ۲۰۰۰ کیلوگرمی استاندارد متصل می شود. برنامه وی ویسات ساختن گروهی از حامل های MEV برای خدمت رسانی به ماهواره های موجود در مدار است. در کنار پیشرانه و کنترل ارتفاع، عملکردهای آینده ممکن است شامل تعمیرات، سوخت گیری مجدد و حتی شاید بازیابی ماهواره قدیمی هم باشد.

آشغال های فضایی یک موضوع مهم و مضاعفی برای اکتشافات فضایی هستند. طبق گفته ناسا، بیش از نیم میلیون خرده زباله در مدار زمین وجود دارد که باعث ایجاد خطرات خاصی برای ماهواره های عملیاتی و سفینه های فضایی دیگری که دور زمین می چرخند، می شود. بیشتر این زباله ها حاصل زمانی است که ماهواره کارش تمام می شود و مدار را ترک می کند. این ماهواره ها به آرامی از هم می پاشند و همچنین به هم برخورد می کنند و میزان زیادی زباله معلق ایجاد می کنند.
وی ویسات یکی از چندین راه حل ارائه شده برای کاهش زباله های فضایی است. محققان دیگر، راه حل های بعید دیگری برای حل این مشکل پیشنهاد کردند مثلا سفینه فضایی آشغال خور و یا شبکه مغناطیسی برای انحراف زباله ها به بیرون از فضا، از این دست پیشنهادات به شمار می روند.

منبع: digitaltrends

ارسال نظر