حیرت دانشمندان از فرمول جدید کشف شده در فیزیک

فیزیک دانان نظریه پرداز دانشگاه سینسینتی  قصد دارند گزارشی در مورد کشفی بحث برانگیز ارائه دهند که به گفته آن‌ها با  فعالیت محققان در چندین دهه در تضاد است.

حیرت دانشمندان از فرمول جدید کشف شده در فیزیک

به گزارش کلیک، این کشف رویکرد قدیمی در مورد بوزوناسیون و عکس آن را (دو تکنیک حهت مطالعه در حیطه ذرات بنیادی و فیزیک ماده چگال) مورد توجه قرار داده است. این کشف می‌تواند برای افرادی که در بیرون از آزمایشگاه‌های فیزیک فعالیت می‌‌کنند، مفید واقع شود و می‌‌تواند محاسبات را در راستای آینده کامپیوترهای کوانتومی و همچنن وسایل الکترونیکی را تحت تاثر قرار ‌دهد، به گونه‌‌ای که آن‌ها را کوچک‌تر، سریع‌تر و پیشرفته‌تر می‌کند. نایا شا که در دانشگاه سینسینتی دستیار یکی از استادان فیزیک است و کارلُس بوچ که در دانشگاه کالیفرنیا استاد فیزیک است، در میان محققانی که از سراسر دنیا برای ارائه این تحقیق انقلابی در انجمن فیزیک آمریکا حضور یافته‌اند، دیده می‌شوند. این گردهمایی از ۱۴ تا ۱۸ مارچ در شهر بالتیمُر برگزار می‌شود.

این کشف به این موضوع می‌پردازد که زمانی که بین ذراتی که نیازمند عملکرد هماهنگ با یکدیگر هستند، تعامل بسیار زیادی وجود دارد، چگونه می‌توان مشکلات را حل نمود. (بوزون یا فرمیون) الکترون مثالی از فرمیون است و یک ذره سبک وزن (فوتون) مثالی از بوزون است.

برای اینکه این ذرات با یکدیگر تعامل برقرار کنند و قدرت وسایل پیشرفته‌‌‌‌‌‌ آینده را تأمین کنند، فیزیک دانان نظریه پرداز به نتیجه گیری در مورد مطالعات خود پرداختند، آن‌ها به دنبال نوعی کیمیا هستند که بتواند فرمیون را به بوزون تبدیل کند که بوزوناسیون نامیده می‌شود و یا این کار را در جهت معکوس انجام دهند و از این فرمول برای تبدیل بوزون به فرمیون استفاده کنند؛ نایا شا اذعان می‌کند که این تبدیل مجدد همانند یک مجعزه است زیرا یک مشکل غیر قابل حل را به یک مشکل کاملا حل شده تبدیل می‌کند.

اگر چه محققان اذعان می‌کنند بر خلاف این موضوع که راه حل‌های به دست آمده با بوزوناسیون و یا بدون آن هر دو دقیق هستند، اما با یکدیگر مطابقت ندارند. شا و بُلچ طی گزارشی اذعان کردند که این موضوع با نقض قوانین خاص تبدیل در روندهایی که بر پایه بوزوناسیون هستند، ارتباط دارد.

شا می‌گوید این فعالیت مجدد مبتکرانه این امکان را برای ما فراهم نمود تا در عمل بوزوناسیون و عکس آن برخی از ذارات مفقود شده را با یکدیگر ترکیب کنیم و این معجزه را احیا کنیم؛ این معجزه می تواند موجب شود تا ذرات در مقیاس نانو با یکدیگر تعامل داشته باشند که باریک‌‌ترین مقیاس ممکن برای فعالیت الکترون‌ها است.

منبع: phys

ارسال نظر