میدان مغناطیسی؛ عامل ظهور حیات در سیارات دیگر!

تحقیقات جدید مرکز فیزیک نجومی هاروارد-اسمیتسونین نشان می دهد که هر سیاره شبیه به زمین به منظور حفاظت از جو و قابل سکونت شدن آن به میدان مغناطیسی نیاز دارد.

میدان مغناطیسی؛ عامل ظهور حیات در سیارات دیگر!

به گزارش کلیک، سیاره زمین، به دلیل داشتن سطح سنگی، آب و اتمسفر پوششی آن اولین نشانه های حیات را نزدیک به چهار میلیارد سال پیش به خود دید. اما تنها این نبود! زندگی به لطف عنصر ضروری دیگری رونق گرفت: حضور میدان مغناطیسی محافظ در اطراف زمین.

مطالعه جدید از ستاره جوان و خورشید مانند Kappa Ceti نقش کلیدی میدان مغناطیسی را در قابل سکونت کردن یک سیاره نشان می دهد.

خوزه دیاز نویسنده مرکز علوم فیزیک نجومی هاروارد-اسمیتسونین (CfA) می گوید: قابل سکونت شدن یک سیاره نیاز به گرما، آب و همچنین محافظت از نور شدید خورشید دارد.

Kappa Ceti 30 سال نوری دور تر از صورت فلکی قیطس واقع شده است، این قیطس به طور قابل ملاحظه ای شبیه به خورشید است اما جوان تر. سن آن حدود ۴۰۰_۶۰۰ میلیون سال است. این سن تقریبا مربوط به زمانی است که اولین نشانه های حیات بر روی زمین ظاهر شد. در نتیجه، بررسی Kappa Ceti می تواند به ما بینش هایی مربوط به تاریخ اولیه منظومه شمسی بدهد.

مانند دیگر ستاره های هم سن آن، Kappa Ceti از نظر مغناطیسی بسیار فعال است. سطح آن پوشیده از لکه های بسیاری زیاد و غول پیکر ستاره است، این لکه ها از لکه های خورشیدی بزرگتر و تعدادشان بیشتر است. همچنین در سطح آن جریان های ثابتی از پلاسما در حرکت است و گازهای یونیزه در فضا آن وجود دارد. تیم تحقیقاتی دریافتند که بادهای این ستاره ۵۰ برابر قوی تر از بادهای خورشیدی ما هستند.

چنین بادهای شدیدی می تواند اتمسفر هر سیاره ای را در هر منطقه قابل سکونت خراب کند. مگر اینکه سیاره توسط میدان مغناطیسی محافظت شود. در نهایت، سیاره ای بدون میدان مغناطیسی می تواند بیشتر اتمسفر خود را از دست دهد. در منظومه شمسی ما، سیاره مریخ از این سرنوشت رنج می برد و از جهانی گرم برای اقیانوس های شور تبدیل به بیابانی سرد و خشک شده است.

همچنین Kappa Ceti فوران های عظیمی را نشان می دهد که ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون برابر بیشتر از بزرگترین فوران خورشید ما انرژی آزاد می کند. فوران هایی با این انرژی می تواند اتمسفر سیاره را از بین ببرد.

با بررسی Kappa Ceti محققان امیدوارند دریابند این ستاره هر چند وقت یکبار فوران می کند؟ و از این رو خورشید منظومه شمسی ما هر چند وقت یکبار در مرحله جوانی خود فوران داشته است.

منبع: scitechdaily

ارسال نظر