اسپیس ایکس امروز ۵۸ ماهواره به فضا فرستاد

رسانه کلیک - شرکت اسپیس ایکس امروز ۵۸ ماهواره استارلینک و سه ماهواره تصویربرداری را به مدار زمین را در ساعت ۹:۲۱ به وقت گرینویچ (۱۳:۵۱ به وقت ایران) ارسال کرد. 

اسپیس ایکس امروز ۵۸ ماهواره به فضا فرستاد

این ماموریت آغاز رسمی پروژه Smallest Rideshare Program بود که منجر به کاهش چشم‌گیر هزینه سرویس پرتاب ماهواره برای شرکت‌های دیگر می‌شود.

پروژه ارسال محموله که شرکت اسپیس ایکس از ابتدای ماه فوریه سال ۲۰۲۰ آغاز کرده است، باعث شده تا شرکت‌های دیگر هزینه‌های کمتری پرداخت کنند؛ برای مثال هزینه ارسال یک ماهواره کوچک به فضا با اسپیس ایکس از یک میلیون دلار آغاز می‌شود؛ اما اگر شرکتی بخواهد همان ماهواره را به تنهایی به فضا پرتاب کند، باید ده‌ها میلیون دلار هزینه کند.

سه ماهواره تصویربرداری در این ماموریت متعلق به شرکت سانفرانسیسکویی Planet Labs بود. تعداد ماهواره‌های استارلینک موجود در مدار زمین با احتساب ماهواره‌هایی که امروز پرتاب شد، ۳۵۸ عدد است که ۱۸ عدد از کل ماهواره‌ها متعلق به شرکت Planet Labs است.

ارسال نظر