با فناوری جدید به جای شخصیت های فیلم ها صحبت کنید

محققان با انتشار فیلمی شگفت انگیز فناوری جدید ویرایش فیلم و ویدئو را به عموم مردم معرفی کردند؛ افراد می‌توانند با بهره گیری از این فناوری صحبت‌های خود را جایگزین دیالوگ‌های شخصیت‌های فیلم کنند.

با فناوری جدید به جای شخصیت های فیلم ها صحبت کنید

به گزارش کلیک، محققان با بهره گیری از فناوری شبیه سازی حالات چهره فرد در مدل دیجیتالی و تطابق حالات فرد و مدل به صورت همزمان و همچنین فناوری بازسازی وقایع، در فیلمی منتشر شده در صفحه یوتیوپ تیم تحققاتی چندین دانشگاه، این فناوری را معرفی کردند.

این فیلم تعدادی از بازیگران را نشان می‌دهد که در مقابل یک وبکم استاندارد جملات مختلفی را بیان می‌‌کنند و حالات مختلف دهانی را نمایش می‌دهند و حالات آن‌ها با حالات فرد حاضر در فیلم در حال نمایش در نمایشگری که پشت سر بازیگران قرار دارد، به صورت همزمان مطابقت داده می‌شود.

محققان برای اثبات کارآمد بودن این فناوری، از کلیپ‌های موجود سیاستمداران در یوتیوب استفاده کردندکه شامل کلیپ‌های جرج بوش، دونالد پرامپ، پوتین و اوباما بود. نتایج به دست آمده از آزمایش این فناوری می‌تواند برای افراد جالب و سرگرم کننده باشد.

این فناوری حالت چهره و دهان فرد حاضر در فیلم در حال نمایش در نمایشگر پشت سر بازیگر را با حالات چهره و دهان خود بازیگر مطابقت می‌دهد

در حالی که کلیپ‌های یوتیوب مورد استفاده قرار گرفتند، محققان اذعان کردند که این فناوری حالات مختلف را به صورت لحظه به لحظه تطابق می‌دهد و می‌تواند در مورد فیلم‌های که به صورت زنده ضبط می‌شود نیز به کار گرفته شود.

برخی از کاربران یوتیوب معتقدند که این فناوری می‌تواند برای مقاصد نامناسب نیز استفاده شود و خطر آفرین شود

منبع: ۹news

ارسال نظر