به کارگیری تکنولوژی در جاده ها

همان گونه که زندگی بشری پیش به سوی آینده ای پوبا در حال حرکت است، زیر ساخت های زندگی رو به آینده نیز ملزوم به گام نهادن در راستای تکنولوژی روز است.

به کارگیری تکنولوژی در جاده ها

به گزارش کلیک، این روزها با فراگیر شدن استفاده از تکنولوژی به منظور سهولت در امور روزمره افراد، متخصصین و دانشمندان این فن نیز به سرعت در حال ابداع و تلفیق فناوری روز با زندگی افراد هستند. با نگاهی ساده به پیرامون خود در می‌یابید تکنولوژی روز حتی در ساده ترین امور روزمره ما دخیل است. محل زندگی، محل کار و حتی مدارس٫ دانشمندان با بهره‌گیری از دانش تکنولوژی، این علم را به جاده‌ها نیز منتقل کرده اند. با استفاده از پنل های مبدل انرژی خورشیدی در کنار جاده ها، مسافرین با امنیت خاطر بیشتری به رانندگی می پردازند. چرا که این پنل ها قادرند با استفاده از انرژی خورشیدی به آسانی در فصل سرما با ذوب کردن مقادیر زیادی از برف ها در کاهش لغزندگی موثر باشند. همچنین این پنل ها با ایجاد عایق از آلودگی صوتی موجود در جاده ها می کاهند.

لازم به ذکر است پنل های تبدیل انرژی با تغییر رنگ قادر به ایجاد جلوه های بصری و کاهش خستگی در حین رانندگی هستند.

۴-studio-roosegaarde-solar-bike-path-van-gogh-1

منبع: engadget

ارسال نظر