سازنده جاوا خسارت ۹٫۳ میلیارد دلاری از گوگل می خواهد

به گزارش کلیک، تاریخ این دعوا به شش سال و زمانی که اوراکل برای اولین بار از گوگل به خاطر مسئله کپی رایت و نقض حق ثبت اختراع و استفاده از جاوا در اندروید، باز می گردد. اوراکل دور اول دادگاه را شکست خورد، اما دادگاه تجدید نظر فدرال پرونده را به خاطر مسئله حقوق کپی رایت مجددا به جریان انداخت.

سازنده جاوا خسارت ۹٫۳ میلیارد دلاری از گوگل می خواهد

به گزارش کلیک، تاریخ این دعوا به شش سال و زمانی که اوراکل برای اولین بار از گوگل به خاطر مسئله کپی رایت و نقض حق ثبت اختراع و استفاده از جاوا در اندروید، باز می گردد. اوراکل دور اول دادگاه را شکست خورد، اما دادگاه تجدید نظر فدرال پرونده را به خاطر مسئله حقوق کپی رایت مجددا به جریان انداخت.

این پرونده به چند دلیل مهم است، اما بدیهی ترین آن غرامت ۹٫۳ میلیا رد دلاری است که مسلما حفره بزرگی در شرکت مادر گوگل ایجاد می کند. همچنین نشان گر آن است که هنوز هم مسئله کپی رایت از اهمیت بالایی برخوردار است و از آن به سادگی نمی گذرند.

برنامه ریزی شده است این دادگاه در تاریخ ۹ می شروع شود. اگر چه با نادیده گرفتم رای هیئت منصفه هم به نظر می رسد اوراکل رنگ این ۹٫۳ میلیارد دلار را نبیند. در دادگاه اول، آسیب ها و ضررهای وارد شده به اوراکل برآورد می گردد و احتمال این که این بار قاضی دادگاه دلسوز باشد و پرونده را برای رای تجدید نظر بفرستد، کم است.
به نظر طرح این دعوا از همان اول هم اتفاق اشتباهی بوده است. چرا که هر فناوری جدیدی که ساخته می شود باید در هر زمینه ای به کار گرفته شود تا آن گونه می تواند زندگی جامعه بشری را بهبود بخشد. اوراکل باید خوشحال باشد که گوگل از جاوا برای ساخت اندروید از جاوا استفاده کرده و نام آن را تا زمانی که اندروید وجود دارد، جاودانه نموده است. ولی به نظر برای اوراکل مسائل مالی مهم تر از پیشرفت و رفاه جامعه امروزی است.

منبع: gizmodo

ارسال نظر