استفاده گسترده از فناوری روباتیک هنوز ممکن نیست

به نظر می رسد خودروهای بدون راننده در صنعت خودروسازی بحثی تازه است، اما حداقل یک متخصص رباتیک فکر می کند باید از این سرعت پیشرفت و اشتیاق کاسته شود، چرا که او فکر می کند این تکنولوژی هنوز آماده برای گسترش نیست.

استفاده گسترده از فناوری روباتیک هنوز ممکن نیست

به گزارش کلیک، این محقق، استاد رشته مهندسی دانشگاه دوک خانم کامینگز است که تجربه ده ها سال خلبانی جنگده های جنگی را دارد و در حال حاضر رهبری یک گروه مطالعاتی در مورد چگونگی پیاده سازی و تعامل با وسایل نقلیه بدون راننده را دارد.

رسیدن به نقطه عطفی در فناوری هایی که نیاز به مشارکت انسان ندارند، مانند خودروهای بدون راننده، یک گام بزرگ و پیچیده است. ولی اگر قصد داریم به این هدف برسیم باید مراحل را به ترتیب و اصولی انجام دهیم. چون اگر طرح مسئله کنیم و دانش انجام انجام آن را نداشته باشیم، از همان ابتدا شکست خورده ایم.

کامینگز رانندگی را یکی از مهم ترین بخش های زندگی جامعه بشری می داند و گفت: رانندگی حیاتی ترین کار، بر روی کره زمین است و سپردن آن به دست ماشین هایی که هنوز کامل نیستند اشتباه محض است. من فکر می کنم، این اتفاق به این زودی ها که گوگل می خواهد نمیفتد.

پیشرفت همیشه خوب است و چیزی است که دنیای مدرن امروزی به آن وابستگی دارد و می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه بشری باشد. اما اگر این پیشرفت ها، به نوعی تهدید به حساب آیند و عامل خطر آفرینی باشند، بهتر است هرگز عملی نشوند یا برای عرضه تحقیق و کار بیشتری بر روی آن ها انجام شود. امیدواریم تکنولوژی خودروهای بدون راننده با موفقیت به مرحله اجرا برسد.

منبع: jalopnik

ارسال نظر