رئیس جمهور مهلت ۲۰ روزه رفع تصرف سواحل برای دولتی‌ها تعیین کرد

رییس جمهور مهلت 20 روزه‌ای برای آزاد کردن مناطق ساحلی تصرف شده به دستگاه‌های دولتی داد.

رئیس جمهور مهلت ۲۰ روزه رفع تصرف سواحل برای دولتی‌ها تعیین کرد

سال‌هاست بخش‌های دولتی و خصوصی در مناطق بکر نوار ساحلی خزر جا خوش‌کرده‌اند و با ویلاها و ساختمان‌های خود، بومی‌ها و مردم را از دیدن دریا و قدم زدن در ساحل، محروم کرده‌اند.

تابلوهای مجتمع آموزشی، رفاهی و خصوصی در مناطق ساحلی مازندران، اجازه ورود مردم به این مناطق را سلب کرده است.

طرح «آزادسازی نوار ساحلی و حریم قانونی ۶۰ متری دریا» بیشتر از ۱۴ سال است کلید خورده اما تا کنون پیگیری نشده است. حالا رئیس‌جمهور دولت سیزدهم در دستوری صریح‌، همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.

مهلت ۲۰ روزه رفع تصرف سواحل خزر

چند روز پیش با تخریب ساختمان متعلق به قوه قضاییه و بعد تخریب بنای متعلق به وزارت نیرو در اطراف رودخانه کرج، اعلام شد حاشیه رفع تصرف شده رودخانه کرج تفرجگاه مردم می‌شود .

منابع: ایسنا، مهر

ارسال نظر