سال 1400 به کمترین نرخ بیکاری در دهه‌های اخیر رسید

نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ به ۹ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح دهه‌های اخیر است.

سال 1400 به کمترین نرخ بیکاری در دهه‌های اخیر رسید

کمترین نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰

به گزارش کلیک به نقل از ایرنا، مرکز آمار گزارش داد در زمستان ١٤٠٠ نرخ بیکاری جمعیت ١٥ ساله و بیشتر جامعه، ٩.٤ درصد بوده است. بدین ترتیب متوسط نرخ بیکاری در ۴ فصل سال ۱۴۰۰ به ۹ درصد رسیده است که از دهه هفتاد تاکنون بی‌سابقه است.

نرخ بیکاری 1400

در زمستان ١٤٠٠، میزان ٤٠.٤ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩.٤ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( زمستان ١٣٩٩) ٠.٣ درصد کاهش داشته است.

در زمستان ١٤٠٠، به میزان ٤٠.٤ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٩) ٠.٥ درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ١٧٤ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩ هزار نفر افزایش داشته است.

بخش خدمات، بیشترین سهم اشتغال در ایران

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١٤٠٠، بخش خدمات با ٥١.٩ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ٣٣.٦ درصد و کشاورزی با ١٤.٥ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣.١ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١٤٠٠ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٩) ٠.٥ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان ١٤٠٠، ١٦.٦ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ١٣٩٩، به میزان ٠.٢ درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در زمستان ١٤٠٠، به میزان ١٠.٧ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.

اما ٣٦.٧ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، بیشتر از ٤٩ ساعت در هفته کار کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده بیشترین کاهش سطح نرخ بیکاری نسبت به دهه‌های اخیر است.

همچنین بخوانید: رئیسی در اولین پیام نوروزی: کشور را معطل برجام نکردیم

ارسال نظر