با تغییر نظام ارزی دارو، بیمه‌ها چه تغییری می‌کنند؟

به گزارش کلیک به نقل از ایسنا، شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، در خصوص تغییر نظام ارزی دارو اظهار کرد: «با تغییر نظام ارزی دارو، قیمت دارو حدود چهار برابر می‌شود؛ یعنی در یک بخش‌هایی کمتر و در برخی بیشتر خواهد شد. اما مقرر شده دولت معادل ریالی تغییر نظام ارزی دارو را در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار دهد که در این صورت یقینا پرداخت بابت داروها از جیب بیماران ثابت خواهد ماند.»

با تغییر نظام ارزی دارو، بیمه‌ها چه تغییری می‌کنند؟

به گزارش کلیک به نقل از ایسنا، شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، در خصوص تغییر نظام ارزی دارو اظهار کرد: «با تغییر نظام ارزی دارو، قیمت دارو حدود چهار برابر می‌شود؛ یعنی در یک بخش‌هایی کمتر و در برخی بیشتر خواهد شد. اما مقرر شده دولت معادل ریالی تغییر نظام ارزی دارو را در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار دهد که در این صورت یقینا پرداخت بابت داروها از جیب بیماران ثابت خواهد ماند.»

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: «تصورم این است که اگر مجلس چنین تصمیمی گرفته، حتما این دوراندیشی را داشته که این اعتبار در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر قرار بگیرد تا بتوانیم تعهداتمان را ایفا کنیم.»

وی با بیان اینکه سهمی از درآمدهای سازمان به درمان اختصاص داده می‌شود، گفت: «بخش عمده درآمدهای سازمان، صرف پرداخت مستمری و بخشی وارد حوزه درمان می‌شود که این مبلغ در سال گذشته حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بود. معمولا بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از بودجه معاونت درمان صرف امور درمانی و مابقی صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شود.»

غفاری تاکید کرد که از دیدگاه کارشناسی، بدون حمایت دولت، اجرای تصمیم تغییر نظام ارزی دارو امکان‌پذیر نیست؛ اما با ایفای تعهد دولت در این زمینه، فرانشیز دارو تغییر محسوسی پیدا نمی‌کند.

اخیرا معاون وزیر صمت اعلام کرد که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از دارو حذف شد ه است. این تصمیم‌، نگرانی‌های بسیاری را برای مردم بابت هزینه تامین دارو ایجاد کرده است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز گفته بود که در پایان سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش قیمت برخی داروها تا ۱۰۰ درصد و ۶ برابر بوده‌ایم.

ارسال نظر