تخلفات مالی اتاق بازرگانی ایران با جزییات اعلام شد

در نامه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس خطاب به رئیس اتاق بازرگانی ایران، ۱۰ تخلف مالی هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اعلام شده است.حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 در بخشی از نامه‌اش به شافعی، رئیس اتاق بازرگانی نوشته است:

تخلفات مالی اتاق بازرگانی ایران با جزییات اعلام شد

حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 در بخشی از نامه‌اش به شافعی، رئیس اتاق بازرگانی نوشته است:

«همان‌گونه که مطلع هستید، هیئت نمایندگان ایران به مثابه مجمع عمومی اتاق بوده و اختیار قانونی بررسی و تصویب گزارش عملکرد مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را طبق قانون تجارت بر عهده دارند. اما بر اساس شکایات واصله به این کمیسیون، نسخه‌ای از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال 99 به اعضای نمایندگان اتاق تهران ارائه نشده و تخلفاتی به شرح زیر مشتمل بر:

۱. تجاوز از سقف بودجه مصوب به میزان 30 میلیارد تومان

۲. تغییر عناوین حق مشاوره و حق‌الوکاله به حق حضور در جلسه و عدم ارائه لیست دریافت‌کنندگان

۳. هزینه‌کرد ودایع 28 میلیارد ریالی و اجاره 194 میلیون تومانی جهت اعضای هیئت رئیسه مقیم علی‌رغم افتخاری بودن عضویت و فعالیت در هیئت رئیسه...»

در پایان نامه ۱۰ بندی، شجاعی رئیس کمیسیون اصل 90 تاکید کرده: «لازم است در اسرع وقت ضمن ارسال یک نسخه از گزارش عملکرد مالی سال 99 و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به‌همراه یادداشت‌های توضیحی، این کمیسیون را از دلایل توجیهی موارد 10 گانه فوق آگاه کنید.»

تخلفات اتاق بازرگانی ایران

۱۰ تخلف اتاق بازرگانی

هنوز توضیحی از جانب شافعی در پاسخ به این نامه منتشر نشده است.

منبع: تسنیم

ارسال نظر