آزمایشات DNA نژاد واقعی اروپایی ها را برملا کرد

DNA های به جای مانده از آخرین عصر یخبندان نشان می دهند که همه اروپایی ها، زمانی از تبار انسان هایی بودند که در بلژیک زندگی می کردند.

آزمایشات DNA نژاد واقعی اروپایی ها را برملا کرد

به گزارش کلیک، تجزیه و تحلیل های انجام شده بر روی ژنوم ها نیز نشان می دهند که اجداد ما در عصر یخبندان، تغییرات چشمگیری را در عصر یخبندان و چند هزار سال بعد از آن دوران بسیار سرد تجربه کردند. مجموع ۵۱ نمونه ژنتیکی در آخرین مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند که در مقایسه با چهار نمونه که پیش از این در دسترس بوده اند موجب پیشرفت گسترده ای را در فهمیدن این موضوع شده است.
تقریباً ۱۹۰۰۰ سال پیش، دما در اروپا شروع به گرم شدن کرد و منجر به آزاد شدن پوشش های یخی گسترده این قاره شد. همانطور که پوشش های یخی پس روی می کردند، جمعیت انسانی نیز از اسپانیای عصر جدید به سمت شمال مهاجرت کرد. تقریباً ۵۰۰۰ سال بعد از آن زمان، گروه دیگری از مردم مهاجرت را از جنوب شرقی اروپا به مناطق شمالی و غربی این قاره آغاز کردند. این مهاجران از یونان و ترکیه، جایگزین جمعیت قبلی شدند.
آخرین عصر یخبندان عمده، بین ۳۵۰۰۰ و ۱۹۰۰۰ سال پیش از عصر جدید به اوج خود رسید و حدود ۱۲۰۰۰ سال پیش به پایان رسید. در اوج این دوران، پوشش های یخی تا جنوب فرانسه ادامه پیدا کردند.
دیوید ریچ از دانشکده پزشکی هاروارد گفت: توانایی به دست آوردن اطلاعات در مقیاس ژنوم از استخوان های قدیمی، اکنون یک فناوری جدید می باشد که تنها حدود پنج یا شش سال اخیر روی کار آمده است. این فناوری یک ابزار علمی جدید است که نگاه کردن به چیزهایی که قبلاً به آنها توجهی نمی شده را ممکن می سازد. DNA های قدیمی اغلب شامل یک خطای شاخص می شوند که در آن، بخشی از سیتوزین توسط اوراسیل جایگزین شده است. این تغییر به ندرت در حلقه رمزهای ژنتیکی امروزی دیده می شود. محققان از این حقیقت به سود خود استفاده کردند و فقط آن DNA را مورد بررسی قرار دادند که این خطا را نشان داد. این مسئله، به محققان این امکان را داد تا نمونه هایی از رمزهای ژنتیکی قدیمی تقریباً خالص را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
تقریباً ۴۵۰۰۰ سال پیش از دوران مدرن، انسان های امروزی ابتدا وارد اروپا شدند. این مهاجرت به معنای پایان نئاندرتال ها (انسان های اولیه) بود که قبلاً ساکن این قاره بودند. اصل و نسب همه اروپایی های قدیم که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند به جمعیتی که ۳۷۰۰۰ سال پیش در منطقه ای زندگی می کردند که بعدها به عنوان بلژیک شناخته شد برمی گشت. این گروه بعدها با گروهی دیگر جایگزین شد و ۱۴۰۰۰ هزار سال پیش جمعیتی جدید از شرق آمده و وارد اروپا شدند.
تجزیه و تحلیل DNA های قدیمی و مطالعه اینکه رمزهای ژنتیکی می توانند چه چیزی را درباره تاریخچه انسان های عصر یخبندان در اروپا به ما نشان دهند، در مجله نیچر (Nature) منتشر شد.
منبع:techtimes

ارسال نظر