روش جدید خلافکارها در فرار از رادارهای سرعت سنج بزرگراه

احتمالا اصول اولیه آَشکارساز رادار را می‌دانید؛ آن‌ها رادار را شناسایی می‌کنند، و شما می‌توانید بفهمید در کجا سرعت را کنترل می‌کنند و از تله‌های بزرگراه فرار کنید، سرعت را کم کرده و جریمه نمی‌شوید.

روش جدید خلافکارها در فرار از رادارهای سرعت سنج بزرگراه

به گزارش کلیک، الزامات قانونی و سازمان‌ها تمایل دارند برای پیگیر سرعت وسایل نقلیه از هردو لیزر و رادار استفاده کنند. گزینه رادار بسیار ساده است. رادار پالس‌هایی از امواج رادیویی ارسال می‌کند، سپس از یک گیرنده برای محاسبه سرعت بازگشت امواج استفاده می‌کند. با مقایسه زمان و سرعت امواج، رادار می‌تواند بگوید اشیا با چه سرعتی در حال حرکت هستند و شما جریمه خواهید شد. پلیس برای رسیدن به اهداف خود از فرکانس‌های رادیویی مختلفی استفاده می‌کند. در همین حال، نسخه‌های لیزری از پرتوهای فروسرخ استفاده می‌کنند که می‌تواند مسافت را بسیار سریع محاسبه کرده و تصاویر لحظه‌ای از حرکت را کنار هم بچیند تا تشخیص دهد یک وسیله با چه سرعتی در حال حرکت است.

آشکارسازهای رادار نیز از همان نوع گیرنده برای اسکن امواج رادیویی و پرتوهای فروسرخ استفاده می‌کنند. اگر گیرنده یک فرکانس یا پرتو فروسرخ دریافت کند که شبیه رادار پلیس به‌نظر برسد، به راننده هشدار می‌دهد. یا در موارد جدیدتر، مکان آن را روی یک نقشه دیجیتال ثبت می‌کند تا در موارد بعدی از آن استفاده شود. یک آشکارساز رادار در واقع یک گیرنده پیشرفته رادار است که برای اهداف مخالف هدف اصلی آن استفاده می‌شود.

در مورد این آشکارساز رادار یک مشکل وجود دارد: جنگ فناوری رخ می‌دهد. مامورین اجرای قانون از فرکانس‌های دیگری استفاده می‌کنند و آشکارسازها نیز فرکانس‌های جدید را به فناوری جستجوی خود اضافه می‌کنند و همین‌طور ادامه پیدا می‌کند تا جایی که آشکارسازهای رادار به دنبال چندین فرکانس مختلف در یک زمان خواهند گشت که ممکن است باعث رسیدن به اخطار‌های نادرست شود. در نتیجه آشکارسازهای جدید الگوریتم‌هایی خواهند داشت که داده‌های دریافتی را آزمایش کنند و واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهند. به این دلیل نقشه‌های دیجیتال مفید هستند، زیرا اگر آشکارسازهای زیادی در آن نقطه امواج دریافت کنند پس به احتمال زیاد آن نقطه واقعی است.

منبع: gadgetreview

ارسال نظر