تولید سوخت از برگ های نسل دوم گیاهان

پژوهشگران، راه حلی را در یک دستگاه به نام برگ مصنوعی ۲٫۰ پیدا کرده اند چون عملکرد این برگ ها، حتی کارآمدتر از گیاهان طبیعی است که سریعترین رشد را دارند.

تولید سوخت از برگ های نسل دوم گیاهان

به گزارش کلیک، استاد انرژی دانشگاه هاروارد در یک مصاحبه تصویری با Harvard Gazette اظهار داشت که تمرکز ما در حقیقت روی راه حل ها، کشف و ساخت فرآیند و مواد جدید برای تغییر چشم انداز انرژی است. یکی از پروژه ها، به معنای واقعی کلمه، روی همان چیزهایی که بین ما وجود دارد، کار می کند. ما نور خورشید ، آب، CO2 و سوخت را داریم، چیزی که طبیعت به ازای مواد مذکور به ما می دهد، برگ است و آن چیزی که ما ساخته ایم، برگ مصنوعی است.

کافی است برگ مصنوعی را در آب قرار داده و نور خورشید را به آن بتابانید. از یک طرف هیدروژن و از طرف دیگر اکسیژن خارج می شود. وقتی با اکسیژن سوزانده می شود، تنها راه انتشار سوخت هیدروژن، آب است. بنابراین محصول هیدروژن می تواند در هر تعداد از برنامه های توسعه پایدار در وسایل نقلیه و دستگاه های الکتریکی به کار رود. وی معتقد بود، هیدروژنی که به وسیله برگ مصنوعی تولید می شود را می توان وارد یک ارگانیسم مهندسی کرد، که این ارگانیسم، مولکول ها را به سوخت مابع تبدیل کند.

برگ مصنوعی ۲٫۰ توسط اساتید بیوشیمی و سامانه های زیستی در دانشکده پزشکی هاروارد ساخته شد. طرح اصلی این پژوهشگران می توانست انرژی خورشیدی را به ایزوپروپانول تبدیل کند، اما این مشکل را هم داشت که مولکول هایی را منتشر می کرد که DNA باکتری را از بین می برد. به منظور غلبه بر این اثر جانبی، سیستم باید در ولتاژهای فوق العاده بالا و با کاهش راندمان کار می کرد اما سیستم جدید، خیلی کاربردی تر است. این سیستم می تواند انرژی خورشیدی را با راندمان ده درصد به زیست توده تبدیل کند، در حالی که راندمان سیستم های طبیعی در تبدیل انرژی خورشیدی به زیست توده، فقط یک درصد است.

پژوهشگر این پروژه عنوان کرد که این کشف، پتانسیل جدیدی را در مسیر انرژی تجدیدپذیر می گشاید اما چالش های جدیدی نیز به بار می آورد که البته از این چالش ها نیز استقبال خواهیم کرد. یک جهان مبتنی بر منابع انرژی هیدروژنی چگونه است؟ آیا برگ های مصنوعی، جایگزین پمپ بنزین ها و نیروگاه ها خواهد شد؟ با استفاده ازاین فناوری، خود پایداری ممکن است به گزینه ای برای جوامع اقتصادی اجتماعی بالا و پایین ، ساکنان شهر و همچنین کسانی که خارج از شبکه زندگی می کنند، تبدیل شود.

منبع:digitaltrends

ارسال نظر