ضعف بزرگ Prisma نمایان شد

<p>آلتر همانند پاریسما یک برنامه مبدل عکس است، که از عکس های آپلود شده کاربران نیز بهره می گیرد. به گزارش کلیک، پاریسما یک برنامه بلک باکستر است که از هوش مصنوعی برای اصلاح عکس تان استفاده و آن ها را شبیه به نقاشی های قدیمی می کند. نتیجه کار بسیار شگفت انگیز است، از این رو پاریسما مستحق این موفقیت می باشد! اما یک نقص بزرگ دارد. کاربران به نقاشی ها و روش هایی که توسط طراحان پاریسما انتخاب شده محدود می شوند. نه اینکه در آن تنوعی وجود نداشته باشد، اما اگر کاربران به طور آزادانه عکس شان را آپلود می کردند خوب بود و پاریسما روش بصری شان را برای عکس ها به کار می بست. در این صورت امکانات نامحدودی ایجاد خواهد شد. این جا جایی است که آلتر قدم به میدان می گذارد و از عملکردی که پاریسما فاقد آن است حداکثر بهره را می برد. این برنامه دقیقا عملکرد مشابهی دارد، تنها با این تفاوت که شما قادرید هر تصویری را که می خواهید آپلود و عکس تان را به آن وارد کنید. این عملکرد آلتر را تبدیل به اولین برنامه برای پردازش رشته ای عکس های شبکه ای کرده که به کاربر اجازه می دهد از روش های شخصی خودش استفاده کند. این نرم افزار نسخه نامطلوبی از پاریسما نیست، بلکه یک جانشین به تمام معنا با شاخصه های وارده و کاربردی است. ما انتظار داریم سازندگان پاریسما متوجه شوند و روش های بصری شخصی را در بروزرسانی پیش رو معرفی کنند. سختی ها یا اشکالاتی در آلتر وجود دارد، که ما آن ها را به شما می گوییم و بهتر است که این ها را مدنظر قرار دهید. یک، دوربین درونی برنامه به شما اجازه نمی دهد برای درشت نمایی، به هر دلیلی، ضربه بزنید، از این رو به شما توصیه می کنیم از دوربین ذخیره تلفن تان (یا شخص ثالث مورد علاقه تان) برای عکس برداری و پردازش آن ها با آلتر استفاده کنید. دو، مطمئنا برنامه زمان مشخصش برای نقاشی مجدد عکس تان را اتخاذ می کند – باید حدود یک دقیقه منتظر بمانید تا نتیجه نهایی کار حاصل شود. البته که این بازه زمانی را می توان به علت پردازش های پیچیده ای که انجام می شود نادیده گرفت. ما مطمئن هستیم که سازندگان آلتر راه سریعتری برای این رویه پیدا خواهند کرد. با احتساب این مسائل هم نصب و استعمال آلتر بیشتر از این ها می ارزد، حتی اگر برنامه پاریسما را داشته باشید. این برنامه به صورت رایگان برای اندروید و iOS موجود است.</p>

ضعف بزرگ Prisma نمایان شد

به گزارش کلیک، پاریسما یک برنامه بلک باکستر است که از هوش مصنوعی برای اصلاح عکس تان استفاده و آن ها را شبیه به نقاشی های قدیمی می کند. نتیجه کار بسیار شگفت انگیز است، از این رو پاریسما مستحق این موفقیت می باشد! اما یک نقص بزرگ دارد. کاربران به نقاشی ها و روش هایی که توسط طراحان پاریسما انتخاب شده محدود می شوند. نه اینکه در آن تنوعی وجود نداشته باشد، اما اگر کاربران به طور آزادانه عکس شان را آپلود می کردند خوب بود و پاریسما روش بصری شان را برای عکس ها به کار می بست. در این صورت امکانات نامحدودی ایجاد خواهد شد.
این جا جایی است که آلتر قدم به میدان می گذارد و از عملکردی که پاریسما فاقد آن است حداکثر بهره را می برد. این برنامه دقیقا عملکرد مشابهی دارد، تنها با این تفاوت که شما قادرید هر تصویری را که می خواهید آپلود و عکس تان را به آن وارد کنید. این عملکرد آلتر را تبدیل به اولین برنامه برای پردازش رشته ای عکس های شبکه ای کرده که به کاربر اجازه می دهد از روش های شخصی خودش استفاده کند. این نرم افزار نسخه نامطلوبی از پاریسما نیست، بلکه یک جانشین به تمام معنا با شاخصه های وارده و کاربردی است. ما انتظار داریم سازندگان پاریسما متوجه شوند و روش های بصری شخصی را در بروزرسانی پیش رو معرفی کنند.
سختی ها یا اشکالاتی در آلتر وجود دارد، که ما آن ها را به شما می گوییم و بهتر است که این ها را مدنظر قرار دهید. یک، دوربین درونی برنامه به شما اجازه نمی دهد برای درشت نمایی، به هر دلیلی، ضربه بزنید، از این رو به شما توصیه می کنیم از دوربین ذخیره تلفن تان (یا شخص ثالث مورد علاقه تان) برای عکس برداری و پردازش آن ها با آلتر استفاده کنید. دو، مطمئنا برنامه زمان مشخصش برای نقاشی مجدد عکس تان را اتخاذ می کند - باید حدود یک دقیقه منتظر بمانید تا نتیجه نهایی کار حاصل شود. البته که این بازه زمانی را می توان به علت پردازش های پیچیده ای که انجام می شود نادیده گرفت. ما مطمئن هستیم که سازندگان آلتر راه سریعتری برای این رویه پیدا خواهند کرد.
با احتساب این مسائل هم نصب و استعمال آلتر بیشتر از این ها می ارزد، حتی اگر برنامه پاریسما را داشته باشید. این برنامه به صورت رایگان برای اندروید و iOS موجود است.

ارسال نظر