لباس هوشمند به سربازهای پادگان ها رسید

محققان لباس هوشمندی برای سرباز ها ساخته اند که مانع از ورود هر گونه مواد شیمیایی و ویروس به داخل آن می شود و در عین حال بخار و عرق بدن آن ها را به بیرون می فرستد.

لباس هوشمند به سربازهای پادگان ها رسید

به گزارش کلیک، طی ده سال آینده سربازان مجهز به لباس فرم هوشمند می شوند که قابل تفس است و در برابر خطراتی همچون ویروس ها و تسلیحات شیمیایی مقاوم است.

این لباس از موادی که شامل کربن است ساخته می شود و تیوب های بسیار ریزی در آن استفاده شده که بخار و عرق بدن را به خارج هدایت می کند و مانع از ورود مواد شیمیایی و خطرناک به داخل می شود. اندازه این تیوب ها بسیار بسیار ریز و کوچک است و تقریبا یک تار موی انسان ۵۰۰۰ برابر از آن بزرگ تر است و به گفته ی محققان به این دلیل از تیوب های بسیار ریز استفاده می شود تا مانع از ورود هر گونه ماده ای به داخل شود.

این لباس فرم جدید نقطه عطفی در صنعت پوشیدنی است. هنگامی که سرباز ها این لباس را می پوشند بسیار راحت هستند و در آن اذیت نمی شوند و به هنگام بروز خطرات شیمیایی، لباس تغییر شکل داده و تیوب های موجود در آن مانع از ورود مواد شیمیایی به داخل آن می شود. به گفته ی محققان، این لباس همچون پوست دوم انسان است و با تغییرات محیطی واکنش نشان می دهد.

البته بخش محافظتی این لباس تنها قسمتی از ویژگی های این لباس است که در ۱۰ سال آینده آماده ی استفاده می شود.

ارسال نظر