این موشک می خواهد توئیت شما را به فضا ببرد

به همان اندازه ای که فضا جذاب است واقعیت ناراحت کننده ای وجود دارد که اکثر انسان های زنده روی زمین هرگز نمی توانند آن را تجربه کنند. در سال های اخیر حرکت هایی انجام شده که حداقل انسان را به سمت نزدیک شدن به فضا می برد.

این موشک می خواهد توئیت شما را به فضا ببرد

به گزارش کلیک، کپسول زمان به ستارگان، نوع شخصی تری از مسافران گلدن رکورد است. اکنون گروهی از دانشمندان از دانشگاه سانتا باربارا کالیفرنیا می خواهند توئیت ها، DNA، عکس ها و داستان هایتان را در یک سفینه باریک متفاوتی به فضا بفرستند. نام این پروژه صدای بشریت یا "The Voices of Humanity" است و در حال حاضر در جست و جوی سرمایه گذاری برای راه اندازی کار است، جایی که بیعانه شما جایی را برایتان بروی قطعه فرستاده شده به فضا مهیا می کند.

این گروه متشکل از پروفسور فیلیپ لوبین و تراویس براشر دانشجوی مهندسی فیزیک است. ممکن است شما اسامی شان را از تحقیقی که در سپتامبر سال گذشته منتشر شد بشناسید، جایی که آن ها از لیزر برای راهنمایی خط سیر بازالت استفاده کردند تا امکان استفاده از فناوری را برای حرکت و دور کردن سنگ ها از سطح زمین به نمایش بگذارند. صدای بشریت مرحله بعدی این تحقیق است. هدف بلند مدت پایانی، سفینه فضایی باریک کوچکی است که با استفاده از نیروی تدوین شده، مانند فوتون ها، با سرعت نسبیتی یا سرعتی که نزدیک به سرعت نور است، در طول فضا حرکت می کند. این پروژه که توسط ناسا حمایت می شود به طور امیدوارکننده ای بشریت را به سمت اکتشافات بین ستاره ای سوق می دهد.

اما در ابتدا لوبین و براشر باید نشان دهند که سفینه باریک آن ها یک امر تحقق پذیر است. با ایجاد پروژه صدای بشریت این چیزی است که درست همانند ایجاد علاقه عمومی و سرمایه گذاری احساسی در تحقیق، امیدوار به انجامش هستند. ماهواره باریک ۱۰ سانتی متری در سال ۲۰۱۷ توسط موشک به مدار پایین زمین فرستاده می شود. برنامه های ماموریتی بعدی فرستادن تراشه انسانیت، همان طور که لوبین و براشر آن را صدا می کنند، به عمق بیشتری در فضا میان ستارگان است.

براشر می گوید: "هدف بلند مدت ما این است که اولین ماموریت میان ستاره ای را ممکن کنیم و نهایتا قطعات صدای بشریت را جز ماموریت های رسمی و مهم زمین قرار دهیم. این نوعی 'کشتی' یا 'کپسول زمان' مدرن است و به جد می تواند زندگی نسل بشر را وارد مراحل جدیدتری کند". قیمت ها از ۱ دلار برای قرار دادن توئیت بر تراشه شروع می شود. بنابراین اگر می خواهید به فضایی ها بگویید که با شما تماس بگیرند به کمپین راه اندازی صدای بشریت مراجعه کنید.

به هر حال به نظر می رسد انجام چنین پروژه هایی برای بشر لازم باشد، چرا که رفته رفته زمین کامل از سکنه می شود و انسان ها باید بتوانند به کرات دیگر سفر کنند. البته همان طور که گفته شد این حرف ها فعلا در حد گمانه زنی است.

ارسال نظر