تفنگ شوکر جدیدی که باعث ایست قلبی نمی‌شود

محققان موفق به ساخت تفنگ شوکر جدیدی شده‌اند که می‌تواند همزمان با وارد کردن شوک به فرد، ضربان قلب او را نیز اندازه بگیرد؛ زیرا گاهی اوقات افراد در اثر استفاده از این تفنگ‌ها دچار ایست قلبی می‌شوند و فناوری به کار رفته در این تفنگ می‌تواند مانع بروز این اتفاق شود.

تفنگ شوکر جدیدی که باعث ایست قلبی نمی‌شود

به گزارش کلیک، اگرچه تفنگ‌های الکترونیکی (که در اصطلاح تفنگ‌های شوکر نامیده می‌شود) نسبت به تفنگ‌های مرگبار خطر بسیار کمتری دارند؛ اما ممکن است وقتی که فردی مورد هدف این تفنگ‌های شوکر قرار می‌گیرد، دچار ایست قلبی شود. محققان برای به حداقل رساندن خطر این اتفاق، موفق به ساخت تفنگ شوکر جدیدی شدند که زمانی که می‌خواهد فردی را مورد هدف قرار دهد، ضربان قلب او را نیز بررسی می‌کند.

با وجود اینکه این سلاح‌ها نسبت به انواع مرگبار خود خطر بسیار کمتری دارند، اما استفاده از این شوکرها باعث می‌شود یک شوک برقی بسیار زیادی به فرد وارد شود که منجر به مختل شدن ضربان قلب و در نهایت ایجاد شرایط اورژانسی همانند ایست قلبی در فرد می‌شود و در صورتی که فرد تحت مراقبت‌های پزشکی قرار نگیرد، ممکن است این کار منجر به مرگ قربانی شود.

در نمونه اولیه تفنگ ساخته شده توسط محققان برای مقابله با این مشکل، از میله‌های فلزی که برای وارد کردن شوک به پوست فرد طراحی شده‌اند، استفاده دیگری هم می‌شود. تفنگ‌های شوکر جدید از این میله‌ها برای اندازه‌گیری ضربان قلب فرد نیز استفاده می‌کنند؛ زیرا عملکرد این میله‌ها بسیار شبیه میله‌هایی است که پزشکان هنگام گرفتن نوار قلب از بیماران خود، از آن‌ها استفاده می‌کنند.

محققان سازنده این تفنگ شوکر که در یک مرکز درمانی فعالیت می‌کنند، موفق به تغییر ساختار کارتریج‌های مورد استفاده در تفنگ‌های شوکر متداول شدند و توانستند از آن برای انتقال اطلاعات مربوط به ضربان قلب استفاده کنند. اطلاعات انتقال داده شده توسط این کارتریج توسط وسیله‌ای که همانند دستگاه نوار قلب عمل می‌کند و به تفنگ متصل شده است، تشخیص داده می‌شود؛ بنابراین تفنگ شوکر با استفاده از این فناوری هنگام وارد کردن شوک به فرد، برای بررسی فعالیت غیر طبیعی قلب یا هر شرایط دیگری که فرد را نیازمند مراقبت پزشکی می‌کند، ضربان قلب او را نیز اندازه‌گیری می‌کند. این فناوری موجب می‌شود نیروهای پلیس هنگام استفاده از این تفنگ‌ها، در صورت نیاز با اورژانس تماس بگیرید. این فناوری خطر استفاده از تفنگ‌های شوکر را نیز بسیار کاهش می‌دهد.

ارسال نظر