کشف جدید دانشمندان قوانین بنیادین هستی را به چالش کشید

درست در اوج زمان بازی فضایی no man sky، گروهی از ستاره شناسان می گویند موردی کشف کرده اند که ممکن است بزرگترین ساختار در جهان هستی را دچار چالش کند.

کشف جدید دانشمندان قوانین بنیادین هستی را به چالش کشید

به گزارش کلیک، طبق مقاله منتشر شده در اخبار ماهانه جامعه سلطنتی ستاره شناسی، این شاخص عظیم شامل ۹ انفجار اشعه گاما (GRB) است که حلقه ای ایجاد کرده که حدود ۵ میلیارد سال نوری در فضا در حال حرکت است.

قطر حلقه بیش از ۷۰ برابر ماه کامل است که ما از زمین می بینیم. طبق گفته مولف سرپرست پروفسور لایوس بالاز از رصد خانه کنکولی بوداپست، از آن جایی که هر GRB حدود ۷ میلیارد سال نوری قبل ظاهر شده است، احتمال این که این شاخص ها به همین طریق شکل گرفته باشند یک در ۲۰۰۰۰ است. اگر چه دلایلی وجود دارد که به عقب برگردیم و این کشف را دوباره بررسی کنیم، اما به نظر می رسد این کار شناخت ما از چگونگی توسعه و تکامل جهان را زیر سوال می برد. طبق قوانین کیهانی، ساختار هستی در بزرگترین مقیاسش صورت پذیرفته است و به طور فرضی بزرگترین ساختارش به ۱٫۲ میلیارد سال نوری محدود می شود. کشف صورت گرفته این محدوده را تقریبا ۵ برابر بیشتر می کند.

بالاز در خبر منتشر شده از جامعه سلطنتی ستاره شناسی می گوید: "اگر این حلقه یک ساختار فضایی واقعی باشد با توجه به متغیرهای کوچک مسافت GRB در اطراف مرکز شی، باید تقریبا دیده شود. هم چنین حلقه می تواند تجسمی از دایره باشد، جایی که GRB به طور کلی ظرف مدت ۲۵۰ میلیون سال ایجاد شد، یک مقیاس زمانی کوتاه در مقایسه با سن هستی." بالاز و تیمش از تلسکوپ موجود در فضا و رصدخانه در زمین برای شناخت ساختار استفاده کردند. اکنون آن ها بررسی می کنند که آیا می توان قانون کیهان شناسی و فرآیندهای دیگر شکل گیری کهکشان را برای ساختار حلقه به کار برد یا نه. اگر این امر محقق نشود، شاید نیاز باشد در فرضیه های شکل گیری جهان تجدید نظر صورت بگیرد.

وی افزود: "اگر ما درست بگوییم، این ساختار در مقابل مدل های فعلی جهان قرار می گیرد. کشف چنین چیز عظیمی غافلگیری بزرگی محسوب می شود و هنوز هم دقیق نمی دانیم که اصلا" چگونه شکل گرفته است."

به هر حال همیشه کشف عوامل جدید پیرامون جهان هستی ممکن بوده و همواره برای علاقه مندان آن جالب توجه است.

ارسال نظر