درخواست کمک ناسا برای انحراف شهاب سنگ خطرناک

ناسا می خواهد یک شهاب سنگ را منحرف کند اما حالا می گوید به کمک نیاز دارد. این برنامه بخشی از ماموریت انحراف شهاب سنگ (ARM) است که این سازمان امیدوار است بتواند بخشی از شهاب را تسخیر کند و در دهه بعد آن را به سمت زمین برگرداند.

درخواست کمک ناسا برای انحراف شهاب سنگ خطرناک

به گزارش کلیک، سازمان ناسا از سپتامبر ۲۰۱۶ تا آگوست ۲۰۱۸ پیشنهادات شرکت های خصوصی در ارتباط با چتر مشارکت ARM در کارهایی مانند بازده حاصله شریک و آزمایشات بر شهاب سنگ را می پذیرد. ماموریت تسخیر شهاب ناسا شامل دو مرحله مجزا است که به ترتیب برای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۶ برنامه ریزی شده است.

در طول مرحله اول، که ماموریت رباتیک انحراف شهاب سنگ نام دارد، سازمان سفینه رباتیکی را به شهاب سنگ نزدیک به زمین می فرستد جایی که به واسطه مجموعه پروازهای کم ارتفاع سطح شهاب را بررسی خواهد کرد. بعد از تعیین تخته سنگ قابل حمل، سفینه بر شهاب فرود خواهد آمد و تخته سنگ را گرفته و بلند می کند و به مدار قمری باز می گرداند. اگر چه، قبل از سفر سفینه به ماه، "نمایش دفاع سیاره ای" را اجرا خواهد کرد که در آن از جاذبه گرانشی میان شهاب سنگ و سفینه استفاده می کند تا به راحتی مسیر شهاب سنگ را تغییر دهد.

در مرحله دوم، ماموریت کارکنان انحراف شهاب سنگ، فضانوردان با سفینه اوریون به روی تخته سنگ خواهند رفت. در این ماموریت گروه نمونه هایی را از شهاب سنگ جمع آوری می کنند و آن ها را برای مطالعه به زمین می آورند، که ناسا اشاره می کند این تنها و بزرگ ترین مواد از شهاب سنگ است که در ماموریت فضایی به زمین آورد شده است. آن ها امیدوارند این مواد راه شناختی به مبدا حیات زمین و ارزش های بالقوه منابع شهاب سنگی مانند آب و ترکیبات ارگانیک فراهم کند، هر چند این امید بسیار کم است.

فراخوان ناسا برای پیشنهادات تحت عنوان، تصمیم گیری اصلی ARM برای بررسی نقطه B، است، کار شگرفی که شامل تایید برنامه، هزینه و محتوا ماموریت روباتیک است. اگر چه ARM هدف کاربردی دارد، ناسا این ماموریت را مرحله مهمی در توصیف فناوری های جدید فضایی می داند، مانند سیستم دفع فوق پیشرفته الکتریکی خورشیدی که ممکن است روزی کمک کننده فضانوردان در سفر به مریخ باشد.

ارسال نظر