اجرای بزرگترین پروژه علمی جهان کلید خورد

<p>پردازش داده‌های SKA، بزرگترین پروژه علمی جهان بر روی یکی از سریع‌ترین ابر رایانه های جهان در چین در حال انجام است. این پروژه می‌تواند اطلاعات زیادی در مورد ستارگان و کهکشان‌های دور به ستاره‌شناسان ارائه بدهد. به گزارش کلیک، نمونه اولیه از سیستم نرم‌افزاری مدیریت داده آرایه کیلومتر مربعی تلسکوپ SKA در یکی از سریع‌ترین ابر رایانه جهان در حال اجرا است. کل سیستم توسط یک کنسرسیوم بین‌المللی طراحی شده است که مشاهدات اولیه‌ای که تلسکوپ از ستارگان و کهکشان‌های دور داشته است را پردازش کند و آن‌ها را به یک شکل تبدیل نماید. این شکل می‌تواند توسط ستاره‌شناسان مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار بگیرد. پردازشگر داده‌های SKA به مغز تلسکوپ تشبیه شده است. استقرار نمونه اولیه چارچوب اجرای پردازشگر داده‌های علمی بر روی ابر رایانه Tianha-2 توسط یک تیم بین‌المللی به سرپرستی پروفسور تائو آن، از رصدخانه نجومی شانگهای در چین و پروفسور ویسنس از غرب استرالیا در حال انجام است. چارچوب اجرای محیط را کنترل و تحت نظارت قرار می‌دهد تا میلیون‌ها کار را اجرا کند و برای این‌ کار میلیون‌ها داده بر روی هزاران کامپیوتر مستقل تولید می‌شود. این مقیاس پردازش برای هر مشاهده SKA بین ۶ تا ۱۲ ساعت زمان نیاز دارد. هر قلم داده‌ای فعال ، در واقع قلم داده‌ای پیچیده مستقلی است که در هر بخش یک کار فعال وجود دارند و باعث به اجرا درآوردن بخشی دیگر از کار می‌شوند. هر زمان که قلم داده‌ای آماده باشد به کار بعدی می‌رود و کارها بیکار و یا در انتظار نمی‌مانند.</p> <p>به گفته پروفسور آن، نمونه اولیه بر روی ۵۰۰ کامپیوتر از ابر رایانه پیاده‌سازی شد و سپس به ۱۰۰۰ کامپیوتر افزایش یافت. گام بعدی این است که تعداد کامپیوترها به ۸۵۰۰ افزایش یابد. اکنون ۶۶۰۰۰ قلم داده‌ای در حال اجرا است و گام بعدی این است که به واحد میلیون برسد. ممکن است ۵۰ تا ۶۰ میلیون قلم داده‌ای بر روی ۸۵۰۰ یا ۱۰۰۰۰ کامپیوتر اجرا شود.</p> <p>ابر رایانه چینی Tianhe-2 در مرکز سوپر کامپیوتر ملی در گوانگژو دارای ۱۶۰۰۰ کامپیوتر است و می‌تواند میلیون‌ها محاسبه در یک ثانیه انجام دهد. این ابر رایانه سه سال پیش به عنوان سریع‌ترین ابر رایانه جهان بین ژوئن ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۶ معرفی شده است. پردازش داده‌های SKA بر روی سریع‌ترین ابر رایانه‌های جهان مهمترین بخش این کار است. مسلما SKA بزرگترین پروژه علمی در جهان است و بخش فرکانس پایین از تلکسوپ به تنهایی بیش از یک چهارم میلیون آنتن رو به آسمان دارد. هر یک از دو تلسکوپ SKA داده‌های کافی برای پر کردن هارد دیسک یک لپ تاپ معمولی در هر ثانیه دارند.</p>

اجرای بزرگترین پروژه علمی جهان کلید خورد

به گزارش کلیک، نمونه اولیه از سیستم نرم‌افزاری مدیریت داده آرایه کیلومتر مربعی تلسکوپ SKA در یکی از سریع‌ترین ابر رایانه جهان در حال اجرا است.
کل سیستم توسط یک کنسرسیوم بین‌المللی طراحی شده است که مشاهدات اولیه‌ای که تلسکوپ از ستارگان و کهکشان‌های دور داشته است را پردازش کند و آن‌ها را به یک شکل تبدیل نماید. این شکل می‌تواند توسط ستاره‌شناسان مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار بگیرد.
پردازشگر داده‌های SKA به مغز تلسکوپ تشبیه شده است. استقرار نمونه اولیه چارچوب اجرای پردازشگر داده‌های علمی بر روی ابر رایانه Tianha-2 توسط یک تیم بین‌المللی به سرپرستی پروفسور تائو آن، از رصدخانه نجومی شانگهای در چین و پروفسور ویسنس از غرب استرالیا در حال انجام است.
چارچوب اجرای محیط را کنترل و تحت نظارت قرار می‌دهد تا میلیون‌ها کار را اجرا کند و برای این‌ کار میلیون‌ها داده بر روی هزاران کامپیوتر مستقل تولید می‌شود. این مقیاس پردازش برای هر مشاهده SKA بین ۶ تا ۱۲ ساعت زمان نیاز دارد.
هر قلم داده‌ای فعال ، در واقع قلم داده‌ای پیچیده مستقلی است که در هر بخش یک کار فعال وجود دارند و باعث به اجرا درآوردن بخشی دیگر از کار می‌شوند. هر زمان که قلم داده‌ای آماده باشد به کار بعدی می‌رود و کارها بیکار و یا در انتظار نمی‌مانند.

SKA

به گفته پروفسور آن، نمونه اولیه بر روی ۵۰۰ کامپیوتر از ابر رایانه پیاده‌سازی شد و سپس به ۱۰۰۰ کامپیوتر افزایش یافت. گام بعدی این است که تعداد کامپیوترها به ۸۵۰۰ افزایش یابد.
اکنون ۶۶۰۰۰ قلم داده‌ای در حال اجرا است و گام بعدی این است که به واحد میلیون برسد. ممکن است ۵۰ تا ۶۰ میلیون قلم داده‌ای بر روی ۸۵۰۰ یا ۱۰۰۰۰ کامپیوتر اجرا شود.

ابر رایانه چینی Tianhe-2 در مرکز سوپر کامپیوتر ملی در گوانگژو دارای ۱۶۰۰۰ کامپیوتر است و می‌تواند میلیون‌ها محاسبه در یک ثانیه انجام دهد. این ابر رایانه سه سال پیش به عنوان سریع‌ترین ابر رایانه جهان بین ژوئن ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۶ معرفی شده است.
پردازش داده‌های SKA بر روی سریع‌ترین ابر رایانه‌های جهان مهمترین بخش این کار است. مسلما SKA بزرگترین پروژه علمی در جهان است و بخش فرکانس پایین از تلکسوپ به تنهایی بیش از یک چهارم میلیون آنتن رو به آسمان دارد.
هر یک از دو تلسکوپ SKA داده‌های کافی برای پر کردن هارد دیسک یک لپ تاپ معمولی در هر ثانیه دارند.

ارسال نظر