جستجوی گوگل در اندروید تغییر کرد

<p>ویجت جستجوی گوگل یکی از قابل توجه‌ترین ویژگی‌های اندروید است. گوگل به تازگی ویژ‌گی‌ مفیدی برای حفظ تاریخچه جستجو به آن اضافه کرده است. به گزارش کلیک، ویجت Google Search، یک منبع دم دست برای پاسخ به بسیاری از سوالات زندگی روزمره افراد است. یک نوار کشویی برای تاریخچه، مخصوصا برای جستجوهای تکراری مفید است و به نظر می‌رسد که گوگل روی این ویژگی کارهای بیشتری انجام داده است تا به یک عنصر کارآمدتری تبدیل شود. تا کنون یک پنل کشویی وجود داشت که به جستجوگران یک لیست از جستجوهای گذشته آ‌نها را در یک خط ارائه می‌داد. گوگل در حال آزمایش تغییراتی است که بر روی این ویژگی داده است که بتواند جستجوها را بهتر سازماندهی کند.</p> <p> بنابراین اگر جستجوهای اخیر یک کلمه‌ای و یا کوتاه باشد، ویجت آن‌ها را در یک حالت فشرده‌تری ارائه خواهد داد. این روش امکان می‌دهد که در هنگام جستجو، از تاریخچه استفاده بیشتری بشود. خوشبختانه به نظر نمی‌رسد که ویجت خیلی شلوغ شود و همچنان سادگی استفاده از ویجت حفظ شود. ظاهرا این تغییرات برای برخی کاربران فعال شده است. اگر شما در این گروه از کاربران قرار ندارید و می‌خواهید به گروه بپیوندید، به سادگی بر روی ویجت جستجو ضربه بزنید و چند حرف وارد کنید و سپس یک space وارد کنید. سپس همه حروف را پاک کنید. الان شما باید تاریخچه جستجوی بروز شده را مشاهده کنید.</p>

جستجوی گوگل در اندروید تغییر کرد

به گزارش کلیک، ویجت Google Search، یک منبع دم دست برای پاسخ به بسیاری از سوالات زندگی روزمره افراد است. یک نوار کشویی برای تاریخچه، مخصوصا برای جستجوهای تکراری مفید است و به نظر می‌رسد که گوگل روی این ویژگی کارهای بیشتری انجام داده است تا به یک عنصر کارآمدتری تبدیل شود.
تا کنون یک پنل کشویی وجود داشت که به جستجوگران یک لیست از جستجوهای گذشته آ‌نها را در یک خط ارائه می‌داد. گوگل در حال آزمایش تغییراتی است که بر روی این ویژگی داده است که بتواند جستجوها را بهتر سازماندهی کند.

search-history
بنابراین اگر جستجوهای اخیر یک کلمه‌ای و یا کوتاه باشد، ویجت آن‌ها را در یک حالت فشرده‌تری ارائه خواهد داد.
این روش امکان می‌دهد که در هنگام جستجو، از تاریخچه استفاده بیشتری بشود. خوشبختانه به نظر نمی‌رسد که ویجت خیلی شلوغ شود و همچنان سادگی استفاده از ویجت حفظ شود.
ظاهرا این تغییرات برای برخی کاربران فعال شده است. اگر شما در این گروه از کاربران قرار ندارید و می‌خواهید به گروه بپیوندید، به سادگی بر روی ویجت جستجو ضربه بزنید و چند حرف وارد کنید و سپس یک space وارد کنید. سپس همه حروف را پاک کنید. الان شما باید تاریخچه جستجوی بروز شده را مشاهده کنید.

ارسال نظر