آیا گوگل می تواند سرطان را شکست دهد؟

<p>پروژه DeepMind گوگل برای تجزیه و تحلیل اطلاعات۷۰۰۰ بیمار مبتلا به سرطان سر و گردن به کار گرفته می‌شود. به گزارش کلیک، چند ماه پیش، DeepMind گوگل از توانایی هوش مصنوعی خود در نرم‌افزار AlphaGo در برابر لی سیدول در یک سری بازی پنج تایی رونمایی کرد. اکنون تیم پژوهشی به دنبال پژوهش‌هایی در زمینه پزشکی نیز است و با سرویس سلامت ملی انگلستان به همکاری در این زمینه پرداخته است. DeepMind، یک مجموعه از تکنیک‌های یادگیری ماشین است که سرطان سر و گردن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. بیمارستان لندن اسکن‌هایی از ۷۰۰۰ بیمار ناشناس را در اختیار DeepMind قرار داده است تا جزئیات آن‌ها را مورد پردازش قرار دهد. هدف از این کار این است که با استفاده از یادگیری ماشین در زمینه درمان نیز تلاش‌های موثرتری بشود. قبل از پرتودرمانی، پزشکان نیاز دارند که بدانند کدام بافت دچار آسیب شده است تا از آسیب به بافت‌های اطراف جلوگیری کنند. DeepMind در حال بررسی این موضوع است که آیا می‌توان بخش‌های خاصی از فرایند را خودکار کرد تا فرایند کارامدتر شود! در حال حاضر، چهار ساعت طول می‌کشد نقشه‌ای از مناطقی از بدن که باید درمان شوند یا از آسیب به آن‌ها جلوگیری شود تهیه شود، این فرایند تقسیم‌بندی نام دارد. DeepMind امیدوار است که مدت زمان این کار را به یک ساعت برساند. با خودکارسازی بخش زیادی از رویه تقسیم‌بندی با استفاده از هوش مصنوعی، DeepMind قادر خواهد بود که فراهم آورندگان مراقبت سلامت را در تمرکز بیشتر بر روی مراقبت، آموزش و پژوهش یاری رساند. برای انجام این پژوهش، تمرکز اصلی بر روی سرطان سر و گردن است ولی امید است که این پروژه بتواند یک الگوریتم تقسیم‌بندی که برای همه قسمتهای بدن مناسب باشد طراحی کند. این پژوهش راه را برای همکاری‌های بیشتر DeepMind و خدمات سلامت ملی انگلستان باز می‌کند. دو پیش نیز خبری مبنی بر اینکه از یادگیری ماشین DeepMind برای تجزیه و تحلیل میلیون‌ها اسکن چشم بیماران برای شناسایی علایم هشداردهنده بیماری چشم استفاده شده بود توسط خبرگزاری‌ها منتشر گردید.</p>

آیا گوگل می تواند سرطان را شکست دهد؟

به گزارش کلیک، چند ماه پیش، DeepMind گوگل از توانایی هوش مصنوعی خود در نرم‌افزار AlphaGo در برابر لی سیدول در یک سری بازی پنج تایی رونمایی کرد. اکنون تیم پژوهشی به دنبال پژوهش‌هایی در زمینه پزشکی نیز است و با سرویس سلامت ملی انگلستان به همکاری در این زمینه پرداخته است.
DeepMind، یک مجموعه از تکنیک‌های یادگیری ماشین است که سرطان سر و گردن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. بیمارستان لندن اسکن‌هایی از ۷۰۰۰ بیمار ناشناس را در اختیار DeepMind قرار داده است تا جزئیات آن‌ها را مورد پردازش قرار دهد. هدف از این کار این است که با استفاده از یادگیری ماشین در زمینه درمان نیز تلاش‌های موثرتری بشود.
قبل از پرتودرمانی، پزشکان نیاز دارند که بدانند کدام بافت دچار آسیب شده است تا از آسیب به بافت‌های اطراف جلوگیری کنند. DeepMind در حال بررسی این موضوع است که آیا می‌توان بخش‌های خاصی از فرایند را خودکار کرد تا فرایند کارامدتر شود!
در حال حاضر، چهار ساعت طول می‌کشد نقشه‌ای از مناطقی از بدن که باید درمان شوند یا از آسیب به آن‌ها جلوگیری شود تهیه شود، این فرایند تقسیم‌بندی نام دارد. DeepMind امیدوار است که مدت زمان این کار را به یک ساعت برساند.
با خودکارسازی بخش زیادی از رویه تقسیم‌بندی با استفاده از هوش مصنوعی، DeepMind قادر خواهد بود که فراهم آورندگان مراقبت سلامت را در تمرکز بیشتر بر روی مراقبت، آموزش و پژوهش یاری رساند.
برای انجام این پژوهش، تمرکز اصلی بر روی سرطان سر و گردن است ولی امید است که این پروژه بتواند یک الگوریتم تقسیم‌بندی که برای همه قسمتهای بدن مناسب باشد طراحی کند.
این پژوهش راه را برای همکاری‌های بیشتر DeepMind و خدمات سلامت ملی انگلستان باز می‌کند. دو پیش نیز خبری مبنی بر اینکه از یادگیری ماشین DeepMind برای تجزیه و تحلیل میلیون‌ها اسکن چشم بیماران برای شناسایی علایم هشداردهنده بیماری چشم استفاده شده بود توسط خبرگزاری‌ها منتشر گردید.

ارسال نظر