شواهدی تازه از نحوه شکل گیری ماه

سال‌های سال دانشمندان و علاقه‌مندان به نجوم فکر می‌کردند که ۴/۵ بیلیون سال قبل ماه با جدا شدن قسمتی از زمین به وجود آمده اما بررسی‌های شیمیایی سطح ماه نشان می‌دهد که اتفاقاتی عجیب غریب‌تر در این جدایی دخیل بوده است.

شواهدی تازه از نحوه شکل گیری ماه

به گزارش کلیک، در اینکه ماه زمانی بخشی از زمین بوده است اتفاق نظر وجود دارد اما اینکه چطور ماه از زمین جدا شده تا حدودی نامشخص است. تا چند وقت پیش بهترین ایده برای این اتفاق برخورد شیعی شبیه به مریخ در هنگام شکل گیری زمین بود اما با شواهد جدیدی که به دست آمده می‌توان با دقت بیشتری این موضوع را بررسی کرد.

بزرگ‌ترین مشکل برای باور ایده شکل گیری ماه از طریق برخورد شیعی خارجی این است که نمونه‌هایی که آپولو از خود به زمین آورده نشان می‌دهد که سطح زمین و ماه به شدت به هم شبیه هستند در صورتی که اگر ماه بخشی از یک سیاره خارجی را شامل می‌شد این اتفاق رخ نمی‌داد.

پیشرفت علم و آزمایش‌های جدید هم به اثبات نظریه برخورد سنگ خارجی کمک نمی‌کند. آزمایش‌های تازه روی نمونه‌های آپولو نشان دهنده شباهتی بسیار نزدیک بین ماه و زمین است که نمی‌تواند اتفاقی باشد.

به جز یک ایزوتوپ سنگین پتاسیمی تمامی ایزوتوپ‌های سطح ماه و زمین یکسان هستند. برای اینکه چنین ایزوتوپی به وجود بیاید باید ماه تحت تأثیر دمایی بسیار زیاد قرار بگیرد که خود نشان دهنده این است که اتفاقات منجر به جدا شدن ماه از زمین با آنچه ما فکر می‌کردیم تفاوت دارد.

این جدایی بسیار پر انرژی بوده و با تغییرات اتمسفری نزدیک به زمین، قمری خاص را اطراف سیاره ما به وجود آورده است. چنین کشفی می‌تواند باورهای ما را در مورد نحوه شکل گیری زمین و روزهای نخستین این سیاره دوست داشتنی تغییر دهد.

سال‌های زیادی طول کشید تا مردم برخورد یک سیاره وار خارجی را با زمین باور کنند و سال‌های زیادی هم پیش رو داریم تا ایده جدید شکل گیری ماه تکمیل و باورپذیرتر شود. تنها زمان نشان خواهد داد که کدام ایده به واقعیت نزدیک‌ تر بوده است.

ارسال نظر